#28840
Anonim
Pasif

Daniel ismi ” tanrı Hakimdir ” ( ya da ” yargıcımdır ) anlamına gelir. Böylece, kitabın konusunu da anlamış oluruz: Tanrı’nın uluslar üzerindeki egemenliği… Dünyasal imparatorluklar gelir ve geçer, ama tanrı’nın Egemenliği sonsuza dek kalır. Kutsal Kitap’ın başka hiçbirr bölümü bunu, peygamberin başına gelen olaylar ve Tanrı’dan aldığı görümler kadar güzel bir şekilde ortaya koymamaktadır.

Kral soyundan gelen Daniel, İ.Ö. 623 yılında Yoşiya’nın krallık ve Yeremya’nın peygamberlik döneminde Yeruşalim’de doğdu. Yahudiler’den ilk sürülenlerle birlikte Babil’e götürüldü ( İ.Ö. 605 ) ve orada üç yıl boyunca saray hizmeti için çok özel bir eğitimden geçti. Sarayda memur olduktan sonra, ismini “Belteşassar ” olarak değiştirdiler.

İ.Ö. 603’te, kendisi yaklaşık 20 yaşlarındayken, Babil iline vali ve bilginlerin başkanı olarak atandı. Daha sonra Yeruşalim’in yıkıldığı ve İsraillilerin sürgüne götürüldüğü dönemde Nebukadnessar’ın danışmanlarının başı olmuştu. Bunun Babil’deki Yahudiler’in rahatlığını sağlamakta büüyük ve olumlu bir etkisi olmuştur.

Yaklaşık 70 yıl boyunca Daniel, altı babil kralı ve iki Fars kralına hizmet etti. Nebukadnessar, Belşassar ve 1. Darius dönemlerinde başbakan oldu.Sürgünün son zamanlarında, Yahudiler’in topraklarına dönmeye başladıkları yıllarda Daniel hala başbakandı.

Daniel’iğn döneminde birçok imparatorluk yükselme ve çöküş dönemlerini yaşar. Ortadoğu’da bütün bu güçlerin ve kültürlerin alış verişleriyle daha ” evrensel ” bir dünya anlayışı oluşur ( bir nevi globalleşme ). { C. MADRIGAL }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:kitap: