#28796
Anonim
Pasif

Daniel üç hafta boyunca oruç tutup dua ettikten sonra, melek Mikail aracılığıyla gelecek olaylara ait bir görüm aldı. Bu görüm Daniel’e, o dönemde sürmekte olan gözle görülmez ruhsal savaşla ilgili bazı ayrıntılar verdi.Çünkü Mikail, Fars’ı denetim altında tutan kötü güçlere karşı sürdürdüğü savaş nedeniyle geçikmişti. Melek, dört tane daha Fars kralı olacağını ve ardından Grekler’in onları yenip tüm Orta Doğu dünyasını denetim altına alacağını açıkladı. Bu olay, yaklaşık 200 yıl sonra İ.Ö. 331’lerde Büyük İskender Farslıları yendiği zaman gerçekleşti. Onun krallığı da daha sonraları, birbirlerine karşı savaşan dört ayrı krallığa bölündü ve Güzel Topraklar olan Filist’i işgal etti…… Daniel bu görümlerin ne anlama geldiğini tam olarak anlamamasına ya da bunların ne zaman gerçekleşeceğini bilmemesine rağmen sadakatle hepsini kaleme aldı. ( G. V. SMITH )

Rabbi,n sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: