#28731
Anonim
Pasif

Belşassar’ın Babil’deki egemenliği sırasında ( Daha önceleri ) Daniel, denizden gelen 4 yaratık hakkında bir rüya gördü.Bu rüyada tüm dikkat son canavarda toplandığı için hiçbir kral ya da ulus tanımlanmamıştır. Bu son canavar özellikle saldırgan ve kibirli olmakla birlikte Ezelden Var Olan, Gücü Her Şeye Yeten Tanrı, bu canavarları yargıladı ve yeryüzündeki tüm krallıklar üzerindeki sonsuz egemenliği İnsaoğlu’na ( Mesih ) verdi.Böylece herkes sonsuzlara dek Mesih’e hizmet edecekti. Bu görüm teselli ediciydi, çünkü Tanrı’nın kutsallarına, Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alacakları güvencesi verdi, ama aynı zamanda, son canavar ve küçük boynuz, egemenlik sürdüğünde Tanrı halkının şiddetli bir baskı göreceğini açıkladığı için rahatsızlık vericiydi. Bu küçük boynuz sık sık, Vahiy 13 ve 17’deki Mesih Karşıtı’yla özdeşleştirilir.

İki yıl sonra Daniel, bir koç, bir erkek keçi ( erkeç ) ve bir boynuz arasında meydana gelen çatışmayla ilgili benzeri bir rüya gördü. Koç, Med-Fars olarak yorumlanırken, keçi, Grekler’i temsil ediyordu. Ama saldırgan küçük boynuz tanımlanmadı. Bu boynuz, kibirlenerek kendini Tanrı’yla eşdeğer göstermeye çalışan ve belli bir süre için Tanrı’nın kutsal halkını şiddetli bir şekilde baskı altında tutacak ve gelecekte egemenlik sürecek olan bir hükümdardı. En sonunda tanrı onu yenecekti. Bu boynuz, daha önce sözü edilene benzemesine rağmen sık sık, İ. Ö. 165’lerde birçok Yahudi’ye zulüm edip öldüren Grek hükümdarı Antiyus Epifanes’le özdeşleştirilir.

Daha sonraki bir dönem olan Fars egemenliği sırasında 80 yaşındaki Daniel, Tanrı’nın 70 yıl içinde halkı Yeruşalim’e geri getireceğini Yeremya kitabından okuyordu. Aniden İ.Ö. 605’te sürgüne getirildiğini ve şimdiyse dönüşlerinden sadece bir kaç yıl önceye denk gelen İ. Ö. 538 yılında olduğunu fark etti.Daniel oruç tutup dua ederek halkın günahlarını itiraf etti ve Tanrı’nın onları sürgüne göndermekte ne kadar haklı olduğunu kabul etti.Ondan sonra Tanrı’dan, öfkesinden dönmesini ve onları Yeruşalim’e geri göndermesini istedi. Tanrı melek Cebrail aracılığıyla Daniel’e, tüm günahları silmesinden, sonsuz doğruluk getirmesinden, kutsal tapınağı meshetmesinden ve tüm peygamberlikleri yerine getirmesinden önce, yetmiş haftanın ( 1 hafta 7 yıl anlamında ) geçmesi gerektiğini söyledi. ( Gary V. SMITH )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.