#28701
Anonim
Pasif

Daniel ve arkadaşları olan Şadrak, Meşak ve Aved-Nego, Babil dili ve çok geniş olan Babil bilgeliği, dinleri ve tarihi kayıtları üzerine üç yıllık bir eğitim programı için seçildiler. Yalnızca fiziği iyi ve en zeki olan delkanlılar, kralın sarayındaki işlerde kullanılmak için yönetimin desteklediği bu programa dahil edilirdi. Daniel ve arkadaşları kralın yiyeceklerinin ve şarabın kendilerini kirleteceğini hissettiler ( çünkü bunlar yabancı ilahlara adanmış olabilirdi). Bu nedenle uygun bir dille, 10 günlük deneme süresi için yalnızca sebze yemekleri yeme vr su içme dileğinde bulundular. Tanrı bu genç adamların adanmışlığını onurlandırdı. Onlara mucizevi bir şekilde sağlık, diğer öğrencilerden daha fazla bilgi ve Babil’in bilge adamlarından 10 kat daha fazla bilgelik verdi.

Nebukadnessar, egemenliğinin ikinci yılındayken rüyasında bir kaya tarafından parçalanan büyük bir heykel gördü ve bundan çok rahatsız oldu. Babil’deki büyücüler ve bilge adamlar, ilah kendilerine açıklamadığı için kral rüyasının anlamını söyleyemeyeceklerini ifade ederek yenilgiyi kabullendiler. Nebukadnessar, Daniel ve arkadaşları da dahil olmak üzere bilge adamları öldürtme kararı aldı. tanrı’nın merhameti için edilen duadan sonra Tanrı, rüyayı ve yorumunu Daniel’e açıkladı. Daniel Tanrı’yı övdü, çünkü tüm bilgelik ve güç O’ndaydı ve sırlarını insanoğluna açardı. Daniel krala, Tanrı’nın, altın başın Nebukadnessar olduğunu kendisine söylediğine ilişkin tanıklıkta bulundu, geri kalan bölümler daha zayıf krallıklara işaret ediyordu. Son krallık ise sonsuz olan Tanrı’nın krallığıydı. Daniel rüyayı yorumlayabildiği için, kendisi ve Tanrısı onurlandırılarak üç arkadaşına da yeni görevler verildi.

Nebukadnessar daha sonraları bir heykel yaptırdı ( büyük olasılıkla kendisinin heykeliydi ) ve kendisine olan sadakatlerini göstermeleri için tüm politik görevlilerinin bu heykele diz çökmesini istedi. Şadrak, Meşak ve Aved-Nego Tanrı’nın kendilerini her türlü zarardan koruyacağına inandıklarından heykelin önünde diz çökmeyi reddedip alev alev yanan bir fırına atıldılar. tanrı’nın gönderdiği göksel bir varlık tarafından zarar görmeden kurtuldular ve Nebukadnessar bir kez daha Tanrı’nın gücünü kabul etmek zorunda kaldı. ( Gary V. SMITH )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.