#28078
Anonim
Pasif
Tanri zamanın başlangında göğü ve yeri yarattığı zaman, aynı zamanda sonsuz dünyaları, cenneti ve cehennemi de yarattı. Fakat, ilk insan Adem, Tanrı ’nın önünde günah işlediğinden beri, insanın bir kez ölmesi gerekiyor. “Bir kez ölmek ve ondan sonra yargılanmak nasıl insanların kaderiyse….” (İbranilere 9:27).

Bedenimizin ölümü sonsuz yaşama geçmemiz için bir yoldur. Günahkârlar “ateş ve kükürt gölüne” rlatırken (Esinleme 20:10); hiç günah işlememiş olan kimse cennetin sonsuz dünyasina girer ve neşe içinde Tanrı’nın çocuğu olarak sonsuza dek yaşar. .

Bu yüzden her insan yeniden doğmalıdır. Kurtuluş ve dürüst olarak iman aracılığıyla tekrar doğmamız gerekiyor. Sadece bu yolla cennetin sonsuz krallığına girebiliriz. Kutsal Kitap’ta diyor ki: “Bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine giremez” (Yuhanna 3:5).

Cennetin sonsuz krallığına girebilmemizin tek yolu “sudan ve Ruh’tan doğmuş olmaktan geçiyor. Öyleyse, tekrar doğmamısağlayan bu ‘su’ ve ‘Ruh’ nedir? Kutsal Kitap’taki ‘su’ Mesih’in vaftizidir. Neden, Tanrı olan İsa, Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi? Bu O’nun alçakgönüllülüğünü mü gösteriyordu? Bu Kendisinin Mesih olduğunu duyurmak için miydi? Cevabım, hayır. Tüm insanlığın günahlarıaldı.
Eski Antlaşma’da Tanrı İsrail’e günahlarıödemeleri için merhamet dolu bir yasa verdi. Kefaret Gününde, İsrail’in o yıl işlediği tüm günahlar için, Başkahin Harun ellerini günah keçisi üzerine koyacak ve kavmin tüm günahlarıgünah keçisinin üzerine geçecekti. Bu gelecekte ortaya çıkacak olan sonsuz kefaret kurbanın önbildirisinin açıklandığı sözdü. Bu Babasın isteğine göre beden alarak insan olan Isa’nın, tüm insanların günahların tamamı, bir defada, üstüne alacağı gerçeğinin açıklanmasır. O, Harun’un soyundan gelen ve tüm insanlığı temsil eden Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi.

İsa vaftiz olduğunda, “Şimdilik buna razıol! Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz uygundur.” dedi. “Bu şekilde” demekle tüm insanlık için doğru olanın gerçekleşmesi için, ellerini üzerine koyarak insanların günahların İsa’nın üzerine geçmesinden söz ediyordu. Burada kullanılan “doğru olan” sözü, Grekçe “dikaiosune” kelimesinin karşığır. “doğru veya uygun olan eylemlerde ya da karakterde dürüst olmak” anlamındadır.
İsa, vaftizinin doğruluğu ve uygunluğuyla tüm insanlar için doğruluğu gerçekleştirdi. Çünkü İsa, vaftizi aracığıyla tüm insanların günahıüzerine aldı. Nitekim, ertesi gün Vaftizci Yahya da buna tanıklık etti: İşte dünyanın günahıkaldıran TanrıKuzusu!” (Yuhanna 1:29).

Omuzlarında tüm insanlığın günahıyla, İsa haça doğru yürüdü. Ve vaftiziyle yüklendiği tüm günahların yargıaldı. Haçta, “Tamamlandıdiyerek öldü. (Yuhanna 19:30). Tüm günahlarikendi üzerine aldı ve onların tamamı için son yargıkabul etti.