#28077
Anonim
Pasif
İSA’NIN VAFTİZİ, KURTULUŞUN OLACAĞINI ÖNCEDEN GÖSTEREN BİR OLAYDIR.

Bu nedenle, “İsa’nın vaftizinde” imana sahip olmadan kurtulamayız. Elçi Petrus’un neden İsa’nın vaftizini “Sizin şimdiki kurtuluşunuzun gerçekleşeceğini anlatan bir olay” olarak açı kladığıgösteriyor. (l.Petrus 3:21).

Bugün, İsa’ya inanan çoğu insan O’nun “su”yla vaftizine değil, ama sadece haç üstünde ölümüne inanıyorlar. Fakat, bu günahkârları kurtaracak mı? Sadece İsa’nın kanına inanarak günahtan kurtulmuş olabilir miyiz? Bu bize kurtuluşu verebilir mi?

Hayır, Tanrı’nın önünde sadece İsa’nın haç üzerindeki ölümüne inanarak günahtan kurtulmuş olamayız. Eski Antlaşma zamanında İsrail Halkı kefaret kurbanısunmadan önce, kurbanın başı üzerine günahları geçirmek için el koymadan öldürseydi, bu doğru olmayacaktı. Başka bir şekilde söylersek, eğer kurbanı onun başı üzerine günahlarıyüklemeden sunsalardı, bu doğru olmayacaktı.

Böylece, İsa’nın vaftizine inanmadan, İsa’nın Haçına inanmanın yanlış ve uygulanamaz bir durum olduğu ortaya çikuyor. Bu yüzden, Elçi Petrus; “Bu olay vaftizi simgeliyor, Bedenin kirden temizlenmesi değil Tanrı’ya yönelen iyi bir vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih’in dirilişi sayesinde sizi de kurtarıyor.” (l. Petrus 3:21)

Nuh’un zamanlarinda büyük su’ya (tufana) inanmayan insanların yok olmasu gibi İsa’nın vaftiz suyuna inanmayanlar da kesinlikle yıma uğrayacaklar. Bizi gerçek kurtuluşa götüren tam iman “su ve kanla gelen İsa Mesih’e” (l.Yuhanna 5:6) iman etmekle olur. Hem İsa Mesih’in Haçına hem de vaftizine iman etmemiz gerekir. Bu nedenle Elçi Yuhanna doğru imanın “Ruh, su ve kanın tanıklığına inanmak olduğunu söylüyor. (l.Yuhanna 5:8).
Bu nedenle bu şekilde olan iman gerçek imandır. “İsa, Tanrı’nın kendisiydi ve beden alarak Kutsal Ruh aracığıyla bakire Meryem’den doğdu. Ürdün Nehrinde tüm insanlığın temsilcisi olan Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilerek, tüm dünyanın günahıkaldırdı. İsa, bütün insanların günahlarıhaçta üzerine aldı ve onların hepsinin yargıkabul etti. Bu yüzden, “İsa’nın vaftizi” ve “su” olmadan Müjde tamamlanamaz. Bu olmadan asla sonsuz kurtuluşu kavrayamayız ve İsa’ya ne kadar çok inandığz da bir önem taşımaz.