#28244
Anonim
Pasif

I. ESKATOLOJİYE GİRİŞ:
ÖLÜLERİN DİRİLİŞİ, SON YARGI, SONSUZLUK
Belçika İnanç Açıklaması; Bölüm 37
Son olarak,
Tanrı’nın Söz’üne göre,
(hiçbir yaratığın bilmediği)
Rab'bin belirlediği zaman geldiğinde,
ve seçilmişlerin sayısı tamamlandığında
Rabbimiz İsa Mesih bedence ve gözle görülür bir biçimde
aynen yükseldiği gibi,
yücelik ve onur içerisinde
yaşayanların ve ölülerin üzerinde yargıç olduğunu
beyan etmek için
göklerden aşağıya inecektir.
Bu eski dünyayı ise,
arıtmak için alev ve ateş ile yakacaktır.

İşte o an erkek, kadın ve çocuk,
dünyanın başlangıcından sonuna kadar
yaşamış olan bütün insanlar,
O büyük yargıcın önünde duracaklardır.
Baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla
orada dirileceklerdir.

O günden önce ölenlerin hepsi,
mezarlarından dirileceklerdir
ruhları, içinde yaşamış oldukları bedenleri ile
birleştirilecektir.
O an yaşamakta olanların hepsi
diğerleri gibi ölümü tatmayacaklar,
“göz açıp kapayana dek değiştirilecekler”
“çürüyen varlıkları çürümez varlığa” dönüştürülecektir.

Arkasından “bazı kitaplar” açılacaktır (vicdanları),
ölüler, kitaplarda yazılanlara bakılarak
iyi yada kötü
yaptıklarına göre yargılanacaklardır.
İnsanlar,
bu dünyanın sadece oyun
olarak nitelendirdiği
söyleyecekleri her boş söz için
yargı gününde hesap vereceklerdir.
Arkasından insanların bütün sırları ve ikiyüzlülükleri
meydana çıkarılacak ve herkes önünde teşhir edilecektir.

Bu yüzden,
iyi sebeplerden dolayı,
bu yargı gününün fikri bile
kötü insanlar için korkunç ve ürkütücüdür.
Ancak doğru ve seçilmiş olanlar için
mutluluk ve esenlik kaynağıdır
çünkü onların kurtuluşları
tam bir biçimde o an tamamlanacaktır.
İşte o an işlerinin ve çektikleri eziyetlerin
meyvelerini alacaklardır;
onların masumiyetleri herkes tarafından açıkça kabul edilecektir;
ve onlar kendilerine bu dünyada
işkence yapan, zulmeden ve baskı uygulayan
kötüler üzerine Tanrı’nın getireceği
korkunç intikamın tanıkları olacaklardır.

Kötüler, kendi vicdanlarının tanıklığı ile yargılanacaklar,
“İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe”
atılmak ve işkence görmek için
ölümsüz kılınacaklardır.

Tüm bunların aksine
imanlılar ve seçilmişler
onur ve yücelik ile taçlandırılacaklardır.
Tanrı’nın Oğlu, Baba’sı Tanrı ile kutsal ve seçilmiş melekler önünde
“açıkça kabul edecektir.”
Tanrı, “onların gözlerinden bütün yaşları silecektir”
Bu gözyaşlarının sebebi –
her ne kadar günümüzde
bir çok yargıç ve sivil yetkili tarafından
din düşmanı ve şeytan olarak yargılansalar da
“Tanrı’nın Oğlu’nda olmak” olarak adlandırılacaktır.

Tanrı’nın lütfundan doğan bir hediye
olarak bu kişilere
insan yüreğinin asla hayal edemeyeceği bir
yücelik sunulacaktır.

Bizler bu günü,
Tanrımızın, Rab’bimiz İsa Mesih’teki vaatlerini
dolu bir biçimde yaşayabilmek için
özlem içerisinde bekliyoruz.