#28251
Anonim
Pasif

İslami Eskatoloji:
İslami eskatolojide de dünyayı yaratan bir Tanrı var; ve tüm gerçekler Tanrı’dan gelir, Tanrı ile insan arasında bir tür ilişki ve mucize öğretisi mevcuttur, Tanrı tarih içerisinde aktif olarak bulunur. Tabi ki yüzyıllarca İslamiyet de sanatın, bilimin, matematiğin, fiziğin tüm Tanrı yaratılışını incelemek ve O’nun hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanılması gerektiğini öne sürmüştür. İslamiyette de Tanrısal bir amaca göre ilerleyen bir tarih çizgisi mevcuttur. Fakat sonuç, Göklerin Egemenliğinden farklı olarak; cennettir.

İlk bakışta bunun, biraz farklılık olsa da; Kutsal Kitap’taki eskatoloji ile aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu düşünceniz belki bir şey dışında doğru olabilirdi. İslamiyet’te cennet noktasına geldiğinizde ve ulaştığınızda Tanrı tüm bu tarihi yok ediyor. Yani İslamiyete göre; tüm bu tarihin tek amacı, insanları cennete ulaştırmak ya da ulaştırmamak için bir denenme sahası. Bunu unutmamamız gerektiğini anlamanızın iki önemli nedeni vardır.

1-Tabi ki komşularınızdan çoğu Müslüman. İnandıkları şey de az önce anlattığımız düşünüş.
2- Batıdan gelen birçok Müjdeci eskatoloji de buna benzer. Zira bütün bu Müjdeci eskatolojiye göre Tanrı’nın bu eski düzeni zamanın sonunda tamamen ortadan kaldıracağı ve yerine yeni bir düzen koyacağı öğretiliyor.

Kutsal Kitap’ta anlatılan son, eski düzenin ortadan kaldırılması değil, yenilenmesidir; Yani YARATILIŞIN yok edilmesi değil, var olan düzenin yenilenmesidir.