#31595
Anonim
Pasif

“O sırada Zebedi oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa’ya yaklaştı.
Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi.
İsa kadına ne istiyorsun diye sordu.Kadın buyruk ver senin eğemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında biri solunda otursun dedi.”
Matta.20:20-21

Esenlık lütuf ve Rab İsa mesih’in bereketi inanlıları ile olsun.

Sevgili kardeşim bgmurat Paylaşımına katılıyorum fakat hiç bir zaman
gerçekleşebileceğine inanmıyorum.İşte Zebedi oğullarının annesinin
Rab İsa Mesih’ten özel isteği, ve bu isteğini elçilerin önünde dile getirişi.
Kutsal kitabımız incilde okuyoruz.
Mesih’le birlikte yaşayanlar,mucizelerine tanıklık edenler
bile Rab’bin yüzüne karşı benlikten gelen isteklerde bulunabiliyorlardı.

Tabi ki Ruh’larımızda “Rab bir,müjde bir,ruh bir” fakat kendi içimizde de olsa ayrılıklar çok.Çünkü insanın olduğu yerde benlik,arzu ve istekler bitmiyor.

” Çünkü hala benliğe uyuyorsunuz aranızda kıskançlık ve çekişme olması,benliğe uyduğunuzu öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyormu.Biriniz ben pavlus yanlısıyım,ötekiniz ben Apollos yanlısıyım diyorsa,obür insanlardan ne farkınız kalır.”
1 korintliler.3:3-4

Mesih İsa’nın göge alınışından sonraki yy ve görüyoruz ki Korint gibi bir şehir topluluğu bile karışmış,ayrılıklar baş göstermiş,gelecekteki bölünmelerin ilk tohumları atılmaya başlanmıştı.
Ve Pavlus bu durumdan aşırı rahatsızlık duyuyordu.
Malesef bgmurat kardeşim böyle sürdü ve sürecektirde.

Diger dinlerdede böyle değilmi…!

Yahudiler;
Ferisiler-sadukiler.

İslam;
Sunni-alevi-şafi-anbeli..vs.vs.

Hristiyanlar;
Katolik-ortadoks-protestan.

Ki bu bölünmelerde kendi içlerinde onlara,yüzlere ayrılmıştır.

Ne yazıkki Rab’bin gelişine kadarda bu böyle olacaktır.
Bizlere düşen asli görev, bir canı kazanıp,Rab’be getirmede,Rab’bin bizi kullanmasına müsade etmek ve kutsal İncil’den ayrılmamaktır.

Esenlik olsun.