#30810
Anonim
Pasif

Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrı’ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz ? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı’ya düşman eder. Sizce Kutsal yazı boş yere mi şöyle diyor: ” Tanrı içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler.” ( Yak. 4:4-5 )

Kötülüğün temelini oluşturan ve sevgimizi soğutan şey, Rab’bin önüne geçirdiğimiz diğer şeyler olan putperestliktir. Eğer Mesih’te tutku dolu bir ilişki içindeysek, gerç.ek olandayız ve bu durumda bizi kim kandırabilir. O gerçek olandır ve kandırılma bir yalandır. Başa sımsıkı tutunarak Rab’bi bütün yüreğimiz, canımız ve aklımızla sevelim.

Tanrı Söz’ü için tutku duymak

Duymamız gereken ikinci tutku, Tanrı sözüne yönelik olandır. O’nun Söz’ü gerçektir. Eğer Tanrı Sözü’nü tutkuyla seviyorsak, gerçek olan Tanrı Söz’ü aracılığıyla İsa Mesih’i tutkuyla seviyoruz demektir. Yuhanna 17:17 ayetleri, O’nun gerçek olan Söz’ü aracılığıyla kutsal kılındığımızı söyler. O’nun sözü, gerçektir.

Nedir uluslar arsındaki bu kargaşa, neden boş düzenler kurar bu halklar ? Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor RAB’be ve meshettiği krala karşı. ” Koparalım onların kayışlarını ” diyorlar, ” Atalım üzerimizden bağlarını ” ( Mez. 2:1-3 )

hac5 Ayak izimiz, Mesih’tir ve yolumuzdur.
Mesih, bizim ışık kaynağımızdır.