Re: Sözleri Allah’tan işitmeğe çağrılıyoruz!

#33071
Anonim
Pasif

Kurtuluşunuzu Etkin Kılın

12 Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben aranızdayken değil, ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın. Filipililer

Sevgili imif verdiği ayetin bir üstünde ki ayeti de düşünelim. Bakı Pavlus ne diyor. Bize etkin kılın diyor. Kendi irademize bunu isteyin diyor.

Romalılar 11

17-18 Ama zeytin ağacının bazı dalları kesildiyse ve sen yabanıl bir zeytin filiziyken onların yerine aşılanıp ağacın semiz köküne ortak oldunsa, o dallara karşı övünme. Eğer övünüyorsan, unutma ki, sen kökü taşımıyorsun, kök seni taşıyor.
19 O zaman, “Ben aşılanayım diye dallar kesildi” diyeceksin.

20 Doğru, onlar imansızlık yüzünden kesildiler. Sense imanla yerinde duruyorsun. Böbürlenme, kork!

21 Çünkü Tanrı asıl dalları esirgemediyse, seni de esirgemeyecektir.

22 Onun için Tanrı`nın iyiliğini de sertliğini de gör. O, düşenlere karşı serttir; ama O`nun iyiliğine bağlı kalırsan, sana iyi davranır. Yoksa sen de kesilip atılırsın!

23 İmansızlıkta direnmezlerse, İsrailliler de öz ağaca aşılanacaklar. Çünkü Tanrı`nın onları eski yerlerine aşılamaya gücü vardır.

Altı çizili sözler iradenin ne kadar önemli olduğunu yineliyor. Ama şunu da belirtiyor. Kök bizi taşıyor, böbürlenmeyelim. Evet Rab bizi lütfuyla bu dallara aşıladı (Mesih’e). Bunun için şükredelim. Ama itaatkar olup, bu merhamete ve sevgiye layık olmak için istekle çabalayalım. Unutmayalım Rab’bin merhemetini, lütfunu, kotkuyla ve saygıya kurtuluşu etkin kılalım. Rab bize gücü ve isteği verecek.