#31113
Anonim
Pasif

Ayık ve Uyanık Olalım! :lutfen:

Şeytan tüm kurnazlığını kullanarak imanlılara yaklaşır, onları tuzağına düşürmek için her kılığa girer, çeşitli oyunlar oynar, düzenler kurar. Herkesin zayıf yönlerini bilir ve ona göre planını yapar. Kutsal Kitap’ı düzenli okuyan bir Mesih inanlısı şeytanın oyunlarına gelmez, gelse bile hemen farkeder, Ruh’un kılıcı olan Tanrı’nın diri sözleriyle onu azarlar, kovar ve geri püskürtür. hamdolsun

‘Son olarak Rab`de, O`nun üstün gücüyle güçlenin.
İblis`in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı`nın sağladığı bütün silahları kuşanın.

Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.

Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı`nın bütün silahlarını kuşanın.

Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik Müjdesi`ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun.

Bunların hepsine ek olarak, Şeytan`ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın.

Kurtuluş miğferini ve Ruh`un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın.
Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh`un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun’ (Efesliler 6:10-18).

Sevgiler
Suna