#31337
Anonim
Pasif

Sevgili Kayra, bu konuda senin gibi düşünüyorum. Gerçek bir Hristiyan, yaşamında Mesih’i yansıtmalıdır. Eğer yaşamımızda Mesih’i yansıtmaz ve O’na yücelik yerine leke getirirsek, bu Şeytan’ın ekmeğine yağ sürer. Çünkü insanların İsa Mesih’e iman etmelerini engellemesi için Şeytan’ın eline koz vermiş oluruz. İsa ile ilgili tek kelime bile kullanmadan yaşamı ve davranışlarıyla Rab’bi yücelten ve O’nun ışığını yansıtan Pastörünüz gibi olanlara ne mutlu!

İsa Mesih’i ağızlarıyla öven, ama karanlığın işlerini yaparak O’nun adına leke getiren pek çok kişi vardır. Kutsal Kitap’ta Yeşeya 29:13’te bu konuyla ilgili şu sözleri okuyoruz:

Rab diyor ki, “Bu halk bana yaklaşıp ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar, Ama yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da İnsanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur’.

Dudaklarımızla değil, ancak tüm yüreğimizle Rab’bi sayarsak, bu yaşantımıza yansıyacaktır. Gerçekten İsa’ya iman ettiğimizi, O’na gereken yüceliği verdiğimizi herkes farkedecek, O’nun buyruklarına uyarak kutsal bir yaşam sürmeye başladığımızda da İsa Mesih bizde parlayacak, ve çevremize ışık saçacağız.

Sevgiler
Suna