#28928
Anonim
Pasif

Şeytanın yargılanması da dahil olmak üzere gelecek yargıdan bahsetmemiz, bizleri bu konunun ikinci bir bölümüne yöneltmektedir. Kutsal Kitap’a göre şeytanın gaddar hükmü altında, tanrı’nın hükmüne karşı duran ve insanlara zarar verme amacında olan sayısız düşmüş melek bulunmaktadır. Kutsal Kitap’ın tasvirine göre bu topluluk, muhteşem ve dehşet verici bir güç teşkil etmektedir. Fakat bu gücün tasvir edilmesinin nedeni, bizlerde korku uyandırmak değil, bizleri korumaya gücü yeten tek kaynağa, Tannrı’ya yöneltmek içindir. Mecdelli Meryem’in yedi cinden kurtarıldığı ( Mar. 16:9 ; Luka 8:2 ) ve Celile’nin karşısında bulunan Gerasalılar’ın memleketinde Mesih’in karşılaştığı bir adamın içinden bir sürü cini çıkardığını söyleyen durumdan düşmüş meleklerin sayısı tahmin edilebilmektedir ( Luka 8:26-33 ).

Bu meleklerin böylesine çok sayıda olduğunu Tanrı bizlere neden açıklamaktadır ? Düşmanımızın azimle bizleri tehdit ettiği konusunda önceden uyarıldık. Bu düşman, katkısız korkusuzluğun, kaba kuvvetin, kurnaz planların, bitmez tükenmez azmin ve sabırsızlığın ve savaş biliminin akla gelebilecek her beceri ve silahının ordusudur. Bu nedenle, her çabamızı bu yolda göstermeliyiz; dikkatsizlik ve sönük yüreklilikle sinmemeliyiz, fakat tersine cesaretle tekrar alevlenmiş olarak konumumuzu korumalı ve savaşmalıyız. ( J. M. B. )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.:lutfen: