#28801
Anonim
Pasif

Bizler, orduların Rabbi hakkındaki görümü almasından önceki Elişa’nın hizmetkarı Dotan gibiyiz. Elisha, İsrail’in düşmanı Aram kralı Ben-Hadat’ın planlarını İsrail halkına iletmekteydi ve Ben-Hadat Elişa’yı yakalamaya çalışarak buna tepki göstermişti. Bunu gerçekleştirmek amacıyla Elişa ve hizmetkarının gece Dotan’da kaldıkları yeri sardı. Elişa’nın hizmetkarı sabahleyin su almak için şehir dışına çıktığında Ben-Hadat tüm gücüyle Elişa’yı yakalamaya hazırdı. Ayet Elişa’nın hizmetkarının şehri bir ” ordunun ” ” at ve askerlerle ” çevrelemekte olduğunu farkettiğini söylemektedir. Elişa’nın hizmetkarı dehşete kapılmıştı. Koşarak geri döndü ve Elişa’ya şöyle dedi, ” Tanrı adamının uşağı erkenden kalktı. Dışarıya çıkınca kentin askerler, atlılar ve savaş arabalarınca kuşatıldığını gördü. Dönüp Elişa’ya, ‘ Eyvah, efendim, ne yapacağız ? ‘ diye sordu. Elişa, ‘ Korkma, çünkü bizim yandaşlarımız onlarınkinden daha çok ‘ karşılığını verdi. Sonra şöyle dua etti: ‘ Ya RAB, lütfen onun gözlerini aç, görsün ! ‘ RAB uşağın gözlerini açtı. Uşak Elişa’nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü” ( 2. Krallar 6: 15-17 ). Bundan sonra melekler, Ben-Hadat’ın ordusunu vurarak, kör olmalarına neden oldu. Bu fırsattan yararlanan Elişa bu orduyu tutsak alarak İsrail’in başkenti Samiriye’ye götürdü.

Benzer şekilde, Tanrı meleğinin Kudüs’ü kurtarmak için Asurlu askeri öldürdüğünü okumaktayız.

Meleklerin dördüncü bir görevi ise ölüm anları geldiğinde, Tanrı halkına hizmet etmektir. Bu düşünceyi destekleyen çok sayıda ayet bulunmamaktadır, ancak İsa’ya göre meleklerin Lazar’ı İbrahim’in yanına götürdüklerini söylediğine dikkat edilmelidir ( Luka 16:22 ). { J. M. BOICE }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: