#28710
Anonim
Pasif

İkincisi, melekler Tanrı’nın işlerinin aracıları olarak Tanrı’ya hizmet ederler. Meleklerin yaratılışta ( Eyüp 38:7 ) ve yasanın verilişinde rol oynadıklarını okuyoruz; bu metinlerde yasanın ” melekler aracılığıyla” iletildiğini okuyoruz ( Elç. 7:53; Gal. 3:19 ; İbr. 2:2 ) Tanrı’nın Daniel’e göndermiş olduğu esin, bir melek tarfından iletilmişti; gelecekteki olayları elçi Yuhanna’ya açıklamak için yine birkaç melek kullanılmıştı. Vaftizci Yahya ve İsa Mesih’in doğumunu bildiren Cebrail’di. Birçok diğerleri ise çobanların önünde bu olayı kutlamıştı. Benzer bir şekilde Mesih’i denemelerle karşılaştığında ve Getsamani bahçesinde melekler güçlendirmişti.Diriliş gününde mezarın başına gelmiş olan kadınlara, kazanılan zaferi ve İsa’nın göğe yükselişini yine melekler açıklamıştı. Mesih’in ikinci gelişinde yine muazzam sayılarla tekrar ortaya çıkacaklardır ( Mat. 24:31 ; 25:31 ; 2. Se. 1:7 )

Üçüncü olarak melekler, Tanrı halkına yardım etmek ve onları savunmak için gönderilmiş olan yardımcı ruhlardır. Bu bağlamda ilk derecede Mesih’le ve daha sonra bizimle ilişkili olarak şu ayeti okumaktayız: ” Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Elleri üzerinde taşıyacaklar seni, ayağın bir taşa çarpmasın diye” ( Mez. 91:11-12 ). Ve, ” RAB’bin meleği O’ndan korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları.” ( Mez. 34: 7 ).

Pratik açıdan bakılacak olursa, hristiyanlar bu göksel korumanın daha çok bilincinde olsalardı, içlerinde bulundukları durumlardan ve düşmanlardan daha az korkarlardı. Aynı zamanda bizlerin unutkanlığı anlaşılabilmektedir çünkü melekler bizlere görünmemektedirler. ( J. M. BOICE )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:melek: