Re: Ruhsal Varlıklar

#28466
Anonim
Pasif

MELEKLERİN HİZMETİ

Kutsal Kitap’ın birçok yerinde gördüğümüz üzere meleklerin ilk ve en baş görevi Tanrı tapınışı ve övgüsüdür. Örneğin , Yeşaya’nın yazdıklarına göre, Yehova’nın tahtının üzerinde bulunan seraflar, ” Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı : ‘ Her Şeye Egemen RAB Kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor ‘ ” ( Yeşaya 6:3 ). Daniel, aynı sahneyi çok daha fazla sayıda meleğin bulunduğunu söyleyerek tasvir etmektedir, ” Ben bakarken tahtlar kuruldu, eskiden beri var Olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, Başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev , tekerlekleri kızgın ateş gibiydi. Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Binlerce binler O’na hizmet ediyordu; on binlerce onbinler önünde duruyordu.” ( Daniel 7: 9-10 ) Vahiy kitabında, dört yaratık, dört ve yirmi ihtiyar olarak tanımlanan melekler ( ki bunlar kurtulmuş insanlar olabilir ) ve binlerce ruhsal varlıktan bahsedilmektedir ve bunların durup dinlenmeden şöyle dedikleri söylenmektedir,” Kutsal, kutsal, kutsaldır, var olmuş, var olan ve var olacak olan, gücü her şeye yeten Rab Tanrı ! ” ( Vahiy 4:8 ; bak 5:9-12 )

Meleklerin böylesine büyük sayılarla tapındıkları bizleri hemen alçaltmalı hem de kendi tapınışımızda teşvik etmelidir. Bizleri alçaltmalıdır çünkü bizler Tanrı’ya yücelik vermeyi bıraksak bile Tanrı, hakettiği tapınıştan mahrum edilmiş olmayacaktır çünkü melekler bunu zaten yapmaktadır. Diğer taraftan, bu gerçek bizleri teşvik etmelidir çünkü seslerimiz bir gün gelecek, o yüce göksel koronun sesiyle birleşecektir ( Vahiy 7: 9-12; 19:1-6 ). ( J. M. BOICE )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.