ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Dua Ruhsal Savaş Duası (1) Re: Ruhsal Savaş Duası (1)

#31831
Anonim
Pasif

Göksel Baba, bugün Kutsal Ruh’la, sevgiyle, sevinçle, esenlikle ve özdenetimle dolu olarak yaşamam için gereken her şeyi sağladın. Benden isteğin böyle bir yaşam sürmemdir. Şeytan’ın ve cinlerin, beni Tanrı’nın isteğinden alıkoyma girişimlerine direniyorum ve karşı duruyorum. Bugün duygularıma inanmayı reddediyorum. Şeytan’ın aklıma sokmaya çalıştığı her düşünceye karşı iman kalkanını kaldırıyorum. Bugün Tanrı’nın isteğinin doluluğunda yaşamayı seçiyorum.

Göksel Baba, kendimi Sana Rab İsa Mesih’in adında diri bir kurban olarak sunuyorum. Bu dünyanın gidişine uymamayı seçiyorum. Beni düşüncemin değişmesiyle yenilemeni rica ediyorum.

Göksel Baba, savaşımızın silahları dünyasal değil, kaleleri yıkan Tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları ve Tanrı bilgisine gururla karşı duran her engeli yıkıyorum, her düşünceyi Mesih’e uysun diye tutsak ediyorum. Bu nedenle, bugün Şeytan’ın yaşamımdaki tüm kalelerini yıkıyorum ve bana karşı olan tüm tasarılarını yok ediyorum.

Şeytan’ın zihnime yönelik tüm saldırılarına karşı duruyorum ve zihnimi yalnızca Sana sunuyorum. Göksel Baba, sen bana korku ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu verdin. Şeytan’ın bugün duygularıma yönelik tüm saldırılarına karşı duruyorum ve Rab, irademi Sana sunuyorum. Bugün kararlarımı tümüyle Sana iman ederek almayı seçiyorum. Şeytan’ın bedenime yönelik tüm saldırılarına karşı duruyorum ve bedenimi sana sunuyorum. Bedenimin Senin Tapınağın olduğunu kabul ediyorum, Senin merhametin ve iyiliğinle seviniyorum.

Göksel Baba, kötülüğe ve karanlığa ait tüm yetkiler, yönetimler, ruhlar ve cinler üzerinde yetkimi kullanıyorum. Rab İsa Mesih’in adında, korku, kaygı, depresyon, baskı, yılgınlık, kuşku, stres, acılık, kıskançlık, öfke, bağışlamama, başarısızlık, umutsuzluk, hastalık, rahatsızlık ve yoksulluk ruhunu bağlıyorum. İsa Mesih’in adı sayesinde Kutsal Ruh’un ürünü ve Tanrı’nın bolluğu hayatımda çözüldü. İsa Mesih’in kanı beni koruduğu için Şeytan’ın yaşamımda hiçbir yetkisi yoktur. Bu nedenle, Nasıralı İsa’nın kudretli adında, Şeytan bana karşı çaresiz, güçsüz ve etkisiz kılınmıştır. Şeytan, İsa Mesih’in adında evimden, işimden, ailemden ve maddi yaşamımdan Seni kovuyorum.

Göksel Baba, Şeytan’ın senden bereket almama engel olan her türlü etkisini ve lanetini bağlıyorum. Rab İsa Mesih’in adında hayatımın her alanında senin bereketlerini çözüyorum. Her ihtiyacım Mesih İsa’da Senin zenginliğinle görkemli bir şekilde karşılanacaktır.

Göksel Baba, bugün beni yenilemen ve uyanık tutman için dua ediyorum. Şeytan’ın yaşamımdaki gerçeği nasıl engellediğini, çarpıttığını, yalanla değiştirdiğini ve beni nasıl ayarttığını göster. Seni hoşnut eden bir kişi olabilmem için bana yardımcı ol. Kutsal Ruh’ta uyanık kalıp sürekli dua edebileyim. Mesih’in düşüncesine sahip olabileyim. Yaşamımda hak ettiğin yeri Sana verebileyim.

Sevgili Kutsal Ruh, İsa Mesih’in çarmıhının, dirilişinin, göğe alınışının ve Pentikost’un bütün bereketlerini yaşamımda etkin kıl. Umutsuzluğa ve cesaretsizliğe kapılmayı reddediyorum. Sen umut kaynağısın. İsa Mesih’i ölümden dirilterek gücünü gösterdin. Yaşamımın her alanında cin kaynaklı güçlere karşı Senin zaferini ilan ediyorum. Bu güçleri tümüyle reddediyorum, hayatımdan kovuyorum ve bu duaları Rab İsa Mesih’in adında şükranla sunuyorum. Amin.