#29574
Anonim
Pasif

” Size şunu söyleyeyim, Babam’ın egemenliğinde sizinle birlikte tazesini içeceğim o güne dek, asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim. ” ( Mat. 26:29 )

Kurtarıcı; öğrencilerine, asmanın bu ürününden onlarla birlikte yeryüzüne hüküm sürmek için geri gelinceye kadar tekrar içmeyeceğini anımsattı. O zaman şarabın yeni anlamı olacaktı; Babasının egemenliğinin kutluluğunu ve sevincini anacaktı.

Rab’bin Sofrası için mayalı ya da mayasız ekmek mi, mayalı ya da mayasız şarap mı kullanmamız gerekir sorusu sık sık sorulur. Rab’bin mayasız ekmek ve mayalı şarap ( o günlerde bütün şaraplar mayalıydı ) kullanıldığına dair hemen hemen hiç kuşku yoktur. Mayalı ekmeğin özelliği ( maya günahın resmidir ) bozacağını savunanlar, aynı şeyin şarabın mayalanması için de geçerli olduğunu anlamalıdırlar. Simgelerle meşgul olup Rab’bin Kendisini göremememiz bir trajedidir. Pavlus, ekmeğin kendisinin değil, ruhsal anlamının önem taşıdığını vurguladı: ” Çünkü kurban kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir. Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayası ile değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim ” ( 1. Ko. 5:7-8 ).Önemli olan ekmekteki maya değil, yaşamlarımızdaki mayadır.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’e sevenlere ölümsüz sevgiyle !rabbe hamdolsun