#29320
Anonim
Pasif

” Her biriniz ötekini beklemeden kendi yemeğini yiyor. Kimi aç kalıyor, kimi sarhoş oluyor. ” ( 1. Ko. 11:21 )

İnanlılar topluluğunun ilk günlerinde imanlılar, Rab’bin Sofrası’yla birlikte ” agape ” ya da sevgi ziyafetini de kutlardı. Sevgi ziyafeti, sevgi ve birliktelik ruhu içinde paylaşılan normal bir yemekti. Sevgi ziyafetinin sonunda imanlılar sık sık ekmek ve şarapla Rab’bi anarlardı. Ancak çok geçmeden bunu kötüye kullananlar ortaya çıktı. Örneğin, bu ayette ima edildiği gibi sevgi ziyafeti anlamını kaybetti. İmanlılar birbirlerini beklememekle kalmayıp zenginler nefis yemeklerini fakir olan kardeşleriyle paylaşmayarak onları utandırdılar. Kimi sarhoşken, kimi aç gitti ! Rabbin Sofrası sevgi ziyafetinin ardından yapıldığı için , Rab’bin Sofrası’nı paylaşmak amacıyla oturulduğunda onlar hala sarhoştular. ( W. MacDonald )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.jesus…