#29278
Anonim
Pasif

” Toplandığınızda Rab’bin sofrasına katılmak için toplanmıyorsunuz. ” ( 1. Ko. 11:20 )

Pavlus; Rab’bin Sofrası’nı kötüye kullananları ayıplamaktadır.Bir araya geldiklerinde, Rab’bin Sofrası’nı kutlamak için,davranışlarının kötü olması nedeniyle; Rab’bi, O’nun istediği şekilde anmaları olanaklı olmamaktadır.Korintliler; gerekeni yapıyormuş gibi gözükmesine rağmen, tavırlarının gerçekten anılmasına engel olduğunu ifade etmektedir Pavlus.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.isamesihyasiyor