Re: Rab’bin Sofrası İle İlgili Görüşler

#29627
Anonim
Pasif

” İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve ‘ Alın, bu benim bedenimdir ‘ diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. ‘ Bu benim kanım ‘ dedi İsa, ‘ Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı’nın Egemenliği’nde tazesini içeceğim o güne dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. ‘ ” ( Markos 14:22-25 )

Yahuda lokmayı aldıktan sonra geceleyin dışarı çıktı ( Yu. 13:30 ) İsa ; o zaman Rab’bin Sofrası olarak bildiğimiz olayı hazırladı. Bu olayın anlamı üç sözücükle güzel bir şekilde ifade edilir:

1 – Aldı : İnsanlığı üzerine aldı.

2 – Böldü : Çarmıhta bölünmek üzereydi.

3 – Verdi : Kendisini bizim için verdi.

” Ekmek ” , verdiği bedenini; ” kase ” de dökülen ” kanını ” simgeledi. Kanıyla Yeni Antlaşma’yı onayladı. O’nun için yeryüzüne tekrar gelip ” Egemenliğini ” kuruncaya kadar bir daha bayram sevinci olmayacaktı.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

” En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. ” ( Luka 2:14 ) rabbe hamdolsun suda