Re: Rab’bimizin Duası

#29635
Anonim
Pasif

” Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. ” ( Luka 11:2 )

Rab İsa’nın bu dönemde öğrencilerine vermiş olduğu örnek dua; Matta bölümünde ” Rab’bin Duası ” diye bilinen duadan bazı yönlerde ayrılık göstermektedir. Bu ayrılık ya da farklılıkların her birinin bir ereği ve anlamı vardır ve de hiçbirisi önemsiz değildir.

Herşeyden önce; rabbimiz öğrencilere, Tanrı’ya Babamız diyerek seslenmelerini öğretti. Tanrı’yla kurulan bu yakın aile ilişkisi, Eski Antlaşma insanlarınca bilinmiyordu. Ama; bundan böyle İsa mesih inanlıları, Tanrı’ya, göklerdeki sevecen bir Baba’ya seslenircesine seslenebileceklerdi.

Bundan sonra, Tanrı’nın adının kutsal kılınması için dua etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Bu dua, inanlının yüreğindeki Tanrı’nın hizmet görmesine, yüceltilmesine ve O’na tapınılmasına yönelik özlemlerin açığa vuruluşudur. ” Egemenliğin gelsin ! ” şeklindeki yalvarışta; Tanrı’nın bütün kötü güçleri ortadan kaldırarak Mesih’in kişiliğinde yeryüzünde , mutlak bir saltanat süreceği günün yakında gelmesinin istendiği bir duayla karşılaşmaktayız.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

” En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun ! ” ( Luka 2:14 ) suda hamdolsun