ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Dua Rab’bimizin Duası Re: Rab’bimizin Duası

#29534
Anonim
Pasif

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de suçlarımızı bağışla : Bu, günahımızın cezasının hukuki affını ifade etmez ( bu af Tanrı’nın Oğlu’na iman etmeyle kazanılır ). Bu, daha çok Babamızla birlikteliğimizi sürdürmek için gerekli ana babaya ait afla ilgilidir. Eğer imanlılar kendilerine karşı suç işleyenleri affetmede isteksiz olursa, kendi suçlarını karşılıksız bağışlayan Babaları ile birlikte olmayı nasıl umut edebilirler ?

Ayartılmamıza izin verme : Bu rica Yakup 1:13’te Tanrı’nın kimseyi hiçbir zaman ayartmadığı ifadesiyle çelişkili gibi görünebilir. Bununla birlikte, Tanrı halkının sınanmasına ve denenmesine izin verir. Bu rica kişinin, ayartılmaya karşı gelmede ya da denenme altında dik durabilmede kendisine karşı olan sağlıklı güvensizliğini ifade ediyor. Korunma için tamamen Rab’be bağımlılığı kabul eder. ( W. M. )

” Ayartılan kişi, ‘ Tanrı beni ayartıyor ‘ demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. ” ( Yakup 1:13 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun