#29671
Anonim
Pasif

“Ne mutlu Rab’be güvenen insana, güveni yalnız Rab olana ! Böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, köklerini akarsulara salar. Sıcak gelince korkmaz, yaprakları hep yeşildir. Kuraklık yılında kaygılanmaz, meyve vermekten geri durmaz. ” ( Yeremya 17:7-8 )

“Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey…..O’nda yaratıldı.” ( Koloseliler 1:16 )

Tanrı’nın var olduğunu varsaymazsak, yaşamın ammacının anlamı yoktur.

-Yaşamımın anacı, kişisel olarak doyum bulmam, esenlik ve mutluluğumdan daha büyüktür.
-Neden bu gezegende olduğumu bilmek istiyorsam Tanrı’yla başlamam gerek.Ben O’nun amacıyla ve O’nun amacı için doğdum.
-Kendimize odaklanmak yaşamımızın amacını ortaya çıkarmayacaktır. Kutsal Kitap şöyle diyor: “Her yaratığın canı, bütün insanlığın soluğu O’nun elindedir.” (Eyüp 12:10 )

-Kendimizi yaratmadığımızdan, ne amaçla yaratıldığımızı kendimize söyleyemeyiz.
-Yaşamımın amacını bulmak için kendime odaklanarak başlayamam. Tanrı’yla başlamam gerekir,çünkü Tanrı varolmamı istediği için varım.
-Tanrı tarafından Tanrı için yaratıldım – bunu anlayana kadar yaşam anlamlı gelmeyecektir.
-Tanrı’nın kendi amaçları için beni kullanmasına izin vermem gerekir. ” Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruıh’a dayanan düşünceyse yaşam ve esenliktir.” ( Rom. 8:6)
-Başarılı olmak ve yaşam amacımı gerçekleştirmek, aynı şey değildir ! Kişisel amaçlarıma ulaşabilirim, dünyanın ölçülerine göre büyük bir başarı yakayabilirim; ama Tanrı’nın gerçekleştirmek için beni yarattığı amacı kaçırabilirim.

“Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır.” ( Matta 16:25 )

-Tanrı, sadece, yaşantımızın baçlangıç noktası değildir, aynı zamanda yaşamımızın kaynağıdır.
-Yaşamımızın amacını keşfetmek için dünyanın bilgeliğine değil; Tanrı’nın sözüne yönelmem gerekiyor.

“Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı’nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih’te seçildik.” ( Efe. 1: 11 )

-Kimliğimi ve amacımı İsa ile ilişki aracılığıyla keşfederim.
-Tanrı hakkında düşünmeden önce Tanrı benim hakkımda düşünüyordu.
– Yaşamımın amacı, Tanrı’nın sonsuzluk için tasarladığı çok daha büyük, evrensel amaca uymaktır.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.