#28392
Anonim
Pasif

“Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.” ( 1. Yu. 1:7-8 )

“Tek bir beden olarak bu esenliğe çağrıldınız.” ( Koloseliler 3:15 )

“Nerede iki üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada aralarındayım ” ( Mat. 18:20 )

“Ne iyi, ne güzeldir, birlik içinde kardeşce yaşamak. ” ( Mez. 133:1 )

-Tanrı, yaşamı paylaşılmak üzere tasarlamıştır.
-Tanrı, yaşamı birlikte tecrübe etmemi ister.
-Gerçek paydaşlıkta insanlarla içtenliği tecrübe edeceğim.
-Gerçek paydaşlıkta , anlayış göreceğim.
-Gerçek paydaşlıkta, merhameti tecrübe edeceğim.
-İçten olmam; hem cesaretimi hem de alçakgönüllüğümü gerektiriyor.

” Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin.” ( Yak. 5:16 )

” Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. ” ( 1. Ko. 12:25 )

-Karşılıklı olma; paydaşlığın özüdür.
-Karşılıklı ilişkiler kurmalıyım.
-Sorumlulukları paylaşmalıyım ve yardım etmeliyim.
-Anlayış; iki önemli gereksinimimi karşılar : 1- Anlaşılma gereksinimi ; 2- Hislerin haklılığının kabul edilmesi
-Ne zaman birinin duygularını anlarsam ve onaylarsam; onunla paydaşlık kurarım.
-Koşullar; imanımı zayıflatacağı an, imanlı dostlara gereksinim hissettiğim zamandır.
-Paydaşlığın olduğu yerde; lütuf vardır.
-Paydaşlıkta; hatalar yüzüme vurulmaz.

“Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz. ” ( 2. Ko. 2:7 )

” Birbirinize hoşgörülü davranın. ” ( Kol. 4:13 )

“Birinizin ötekinden şikayeti varsa, Rab’bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. ” ( Kol. 4 :13 )

-Bağışlamada bulunmam; geçmişi bıraktığımı gösterir.