#28895
Anonim
Pasif

” Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu kendisini ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. ” ( Elç. 17:27 )

” İsa onlara şöyle buyurdu: ‘ Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa dıuyurun ‘ ” ( Mar. 16:15 )

” Öyle ki, yeryüzünde yolun, bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. ” ( Mez. 67:2 )

– Bir seçim yapmam gerkiyor: Ya dünyaya ulaşan bir hristiyan olacağım ya da dünyasal bir hristiyan.
– Dünyasal hristiyanlar; Tanrı’ya temelde kişisel olarak tatmin olmak için bakarlar.
– Dünyasal olanlar; Tanrı’nın amaçları için kullanılmak yerine, kendi amaçlar için Tanrı’yı kullanmak isterler.
– Benmerkezci düşünceden; başkalarını düşünmeye geçmeliyim.
– Yerel dünceden; dünya çapında düşünmeye geçmeliyim.
– ” Şimdi burada ” düşüncesinden; sonsuzluk düşüncesine geçmeliyim.
– Mazeret öne sürmek yerine ; görevimi yerine getirmek için yaratıcı yollar düşünmeliyim.

” Kardeşler, çocuk gibi düşünmeyin… düşünmekte yetişkinler gibi olun. ” ( 1. Ko. 14:20 )

” Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. ” ( Flp. 2:4 )

” Tanrı’nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın değil, Tanrı’dan gelen Ruh’u aldık ” ( 1. Ko. 2:12 )

-Büyük değişimi yapabilmemin tek yolu, her an Tanrı’ya dayanmaktır.
– İmanlı olmayanlarla konuştuğum zaman; Kutsal Ruh’tan bu kişilerin ruhsal gereksinmelerini düşünmeme yardım etmesini istemeliyim.

” Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı’nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. ( Kol. 1:6 )

– Dünya çapında düşünmeye başlamamın ilk adımı, belli ülkeler için dua etmemdir.
– Dünya ile ilgileniyorsam; dünya için dua etmeliyim.

” Dile beden miras olarak, sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereceğim ” ( Mez. 1:8 ).

” Siz de dualarınızda bize yardım ettikçe, bizi yine kurtaracaktır. ” ( 2. Ko. 1:11 )

” Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. ” ( Elç. 1:8 )

– İsa gibi olmak istiyorsam; bütün dünya için çarpan bir yüreğim olmalı.
– Sadece, ailemin ve arkadaşlarımın Mesih’e iman etmesiyle yetinmemeliyim.

” Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde’nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. ” ( Mar. 8:35 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: