#28787
Anonim
Pasif

” Ben de kendi yararımı değil, kurtulsunlar diye birçoklarının yararını gözeterek herkesi her yönden hoşnut etmeye çalışıyorum. ” ( 1. Ko. 10:33 )

” İsa onlara şöyle buyurdu: Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun. ” ( Markos 16: 15 )

” Öyle ki, yeryüzünde yolun , bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. ” ( Mez. 67:2 )

– Bir seçim yapmam gerekir. Ya dünyaya ulaşan bir hristiyan olacağım ya da dünyasal bir hristiyan.
– Dünyasal hrisitiyanlar; Tanrı’ya temelde kişisel olarak tatmin olmak için bakarlar.
– Dünyasal olanlar, kurtulmuş olsalar da benmerkezcidir.Duaları; kendi ihtiyaçları, bereketleri ve mutluluklarıyla ilgilidir.
– Dünyasallar; Tanrı’nın amaçları için kullanılmak yerine, kendi amaçları için Tanrı’yı kullanmak isterler.
– Evden ayrılmadan; internet yoluyla çok uzaktaki insanlarla Müjde’yi paylaşabilirim.
– Dünyaya ulaşan hristiyan olabilmem için :
* Benmerkezci düşünceden başkalarını düşünmeye geçmeliyim.
* Yerel düşünceden dünya çapında düşünmeye geçmeliyim.
* “Şimdi , burada” düşüncesinden sonsuzluk düşüncesine geçmeliyim.
* Mazeret öne sürmek yerine görevimi yerine getirmek için yaratıcı yollar düşünmeliyim.

” Kardeşler çocuk gibi düşünmeyin… düşünmekte yetişkinler gibi olun.” ( 1. Ko. 14:20 )

” Tanrı’nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın değil, Tanrı’dan gelen Ruh’u aldık.” ( 1. Ko. 2:12 )

” Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. ” ( Elç. 17:27 )

” Müjde , onu işittiğiniz ve Tanrı’nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. ” ( Kol. 1: 6 )

– Dünya çapında düşünmeye başlamamın ilk adımı belli ilkeler için dua etmektir.
– Dua, dünyadaki görevimin en önemli aracıdır.

” Sız de dularınızda bize yardım ettikçe, bizi yine kurtaracaktır.” ( 2. Ko. 1:11 )

– Dünya çapında düşünmemin diğer yolu da; haberleri ” son buyruk ” gözüyle okuyup izlememdir.
– Dünyadaki zamanımı; eniyi şekilde değerlendirmek için sonsuz bir bakış açısına sahip olmam gerekir.

” Gözlerinizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır. ” ( 2. Ko. 4:18 )

” Sabanı tutup da geriye bakan, Tanrı’nın egemenliğine layık değildir. ” ( Luka 9:62 )

” Dünyadan yararlananlar alabildiğine yararlanmıyormuş gibi olsun. Çünkü dünyanın şimdiki hali geçicidir. ” ( 1. Ko. 7:31 )

– İsa gibi olmak istiyorsam; dünya için çarpan bir yüreğim olmalıdır.
– Ailemin ve arkadaşlarımın Mesih’e iman etmesiyle yetinmemeliyim.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:isa: