#28689
Anonim
Pasif

” Üstün gücün bizden değil, tanrı’dan kaynaklandığı bilinsin diye bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz. ” ( 2. Ko. 4:7 )

” Güçsüz olduğumuz halde, Tanrı’nı gücü sayesinde (… ) yaşayacağız.” ( 2. Ko. 13:4 )

” Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır.” ( 2. Ko. 12:9 )

” Tanrı… güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti.” ( 1. Ko. 1:27 )

– Tanrı, zayıf insanları kullanmayı seviyor.
– Herkesin zayıf yanı vardır.Birçok kusur ve eksik yanım var.
– Tanrı’nın zayıflıklarım hakkında farklı düşüncesi var.
– Tanrı’nın, sadece güçlü yanlarımı kullanmak istediğini düşünüyorum; ama zayıflıklarımı da yüceliği için kullanmak istiyor.
– Kutsal Kitap, Tanrı’nın yetkin olmayanı, sıradan olanı zayıflıklarına karşın olağanüstü şeyler için kullanmayı ne kadar sevdiğinin örnekleriyle doludur.
– Tanrı; asla benim sınırlamalarımla sınırlı kalmaz.

” Mesih’in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.” ( 2. Ko. 12:9 )

” Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.” ( 2. Ko. 12:10 )

– Zayıflıklarımı kabul etmeliyim.
– Zayıflıklarımdan hoşnut olmalıyım.
– Zayıflıklarımı dürüstçe paylaşmalıyım.
– Zayıflıklarımla O’nu yüceltmeliyim.
– İnkar etmek veya mazeret bulmak yerine, kişisel zayıflıklarımı belirlemek için zaman ayırmalıyım.
– Zayıflıklarım, kibirli olmama da engel olur.

” Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için şeytanın bir meleği verildi, gururlanmayayım diye.” ( 2. Ko. 12:7 )

” Daha ne diyeyim ? Gidyon, Barak, Şimson, Yiftah, Davut, Samuel ve peygamberlerle ilgili…. güçsüzlükte kuvvet buldular.” ( İbr. 11:32 – 34 )

– Güçlü yanlarım, rekabet yaratırken; zayıflıklarım gerçek bir topluluk oluşturmamı sağlar.
– Önderliğin en temel niteliği, kusursuzluk değil; güvenilirliktir.
– Güvenirliliği sağlamak için, kusursuzmuşum gibi davranarak değil; dürüst olmalıyım.

” Kendimle ilgili olarak güçsüzlüklerimden başka bir şeyle övünmeyeceğim ” ( 2. Ko. 12:5 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.