#28453
Anonim
Pasif

Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri , kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun.” ( Rom. 12:1 )

“Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız. O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık.” ( Ef. 2:10)

” Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim.” ( Yu. 17:4 )

” Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce ayırdım, uluslara peygamber atadım. ” ( Yer. 1:5 )

– Dünyaya geliş amacım, katkıda bulunmak içindir.
– Tanrı ; beni yaşamımla bir fark yaratmak için tasarlamıştır.
– Tanrı’ya hizmet etmek üzere yaratıldım.
– Tanrı’ya hizmet etmek için kurtuldum.
– Tanrı’ya hizmet etmek üzere çağrıldım.
– Tanrı’ya hizmet etmem buyuruldu.

” Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz.” ( 1. Yu. 3:14 )

” Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa’ya hizmet etmeye başladı. ” ( Mat. 8:15 )

” Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. ” ( 2. Ti. 1:9 )

” Tanrı’nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. ” ( 1. Pe. 2:9 )

– Kurtuluşumun bedelini ödemek İsa’nın yaşamına mal olmuştu.
– Tanrı; ailesinin tüm üyelerinin hizmetkar olduğunu söylüyor.
– Hristiyansam, görevliyim demektir. Hizmet ediyorsam, görevimi yerine getiriyorum demektir.

” Aynı şekilde kardeşlerim, siz de bir başkasına – ölümden dirilmiş olan Mesih’e – varmak üzere Mesih’in bedeni aracılığıyla Kutsal Yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrı’nın hizmetinde verimli olmamız içindir.” ( Rom. 7:4 )

– Kilisede, önemsiz hizmet diye bir şey yoktur. Hepsi de değerlidir.
– Her hizmet önemlidir; çünkü hepimiz, işlevlerimiz açısından birbirimize bağlıyız.

” Nitekim İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.” ( Mat.20: 28)

– Hizmet, boş zamanlarımda yapabileceğim bir şey değildir. Hristiyan yaşamımız merkezidir.
– İsa, ruhsal olgunluğun tek başına bir amaç olamayacağını, bizlere, öğretmiştir.
– Olgunluk, hizmetim içindir. Ben, vermek için olgunlaşıyorum.
– İhtiyaç duyduğum şey; ruhsal kaslarıma idman yaptırmak için hizmet etmektir.
– Hizmet etmek, doğal eğilimime karşıttır.

” Bencillerin, gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerineyse gazap ve öfke yağdıracak. ” ( Rom. 2:8 )

“Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde’nin uğruna yitiren onu kurtaracaktır. ” ( Mat. 8:35 )

” Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih’te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. ” ( Rom. 12: 4,5 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.