#28407
Anonim
Pasif

“Sevgili kardeşlerim,sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. ” ( 1. Pe. 4:12 )

“Çünkü geçici hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük , sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. ” ( 2. Kor. 4:17 )

“Tanrı’ya bağlı yaşamın altınını ortaya çıkaran acı ateşidir. ” ( Madam Guyon )
-Her sorunun arkasında Tanrı’nın amacı olduğunu unutmamalıyız.
-Karakterimi geliştirmek için ; Tanrı, koşulları kullanır.
-Dünyada; sorunlar yaşayacağım konusunda, İsa, beni uyarmıştı.
-Bir sorunu çözdüğümde ; bir başka sorunla karşılaşabilirim.

“Rab, gönlü kırıklara yakındır, Ruh’u ezginleri kurtarır. ” ( Mez. 34:18 )

-İçten , yürekten dualarımı ; sıkıntı zamanlarımda öğrenirim.
-Sorunlarda; kendime odaklanmak yerine Tanrı’ya dayanmalıyım.
-Tanrı’nın tek çarem olduğunu bilmeliyim.

“Tanrı’nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. ” ( Rom. 8:28,29 )

-Günaha düşmüş bir dünyada yaşıyorum. Cennet; tanrı’nın amaçladığı şekilde kusursuzdur.
-Ben hata yaparım. Ama; Tanrı, asla hata yapmaz.
-Yaşamım için Tanrı’nın tasarımı her şeyi kapsamaktadır.
-Karşılaştığım her sorun; karakterimin gelişmesi için bir fırsattır.

“Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı’nın beğenisini, Tanrı’nın beğenisi de umudu yaratır. ” ( Rom. 5:3,4 )

“Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. ” ( 1. Pe. 1:7 )

-Tanrı’nın tasarısının iyi olduğunu anımsamalıyım.
-Kısa dönemli düşünmemeliyim.

“Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. ” ( Yak. 1:3,4 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.