Re: Protestan Kilise Dersleri-1

#28365
Anonim
Pasif

“Her şeyin kaynağı O’dur; her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için var oldu.” (Rom. 11:36 )

“Rab, herşeyi amacına uygun yapar.” ( Özd. 16:4 )

“Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta.” ( Mez. 19:1 )

“Oğul Tanrı’nın yüceliğinin parıltısıdır.” ( İbr. 1:3 )

“Söz insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini – Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini – gördük.” ( Yu. 1:14 )

-Evrende, herşey, Tanrı’nın görkemini göstermektedir.
-Tanrı, herşeyi kendi görkemi için yaratmıştır.
-Tanrı ‘nın görkemi; iyiliğin ve özünde olan diğer bütün sonsuz niteliklerinin dışavurumudur.
-Yaratılış; Her Şeye Gücü Yeten’in görkemini açıklar.

“Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur.” ( Vahiy 21:23 )

-İsa’nın sayesinde; Tanrı’nın nasıl olduğu konusunda artık karanlıkta sayılmam.
-Aldığım buyruk; görkemini tanımak, görkemini onurlandırmak, görkemini açıklamak, görkemini övmek ve görkemi için yaşamaktır.

“Rabbimiz ve Tanrımız ! Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü herşeyi sen yarattın.” ( Va. 4:11 )

-Tanrı’dan görkemi esirgeyen iki yaratık vardır: Düşmüş melekler ( cinler ) ve bizler (insanlar ).
-Başka şeyleri Tanrı’dan fazka seversem; görkemi kendime vermiş olur ve de günah işlerim.

“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” ( Rom. 3:23 )

“Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim.” ( Yu. 17:4 )

-Tanrı’ya tapınarak görkem veririm.
-İnsanları severek Tanrı’ya görkem veririrm.
-Mesih İsa’ya benzeyerek Tanrı’yı onurlandırırım.
-Tanrı’nın bana verdiği armağanlarla; insanlara hizmet ederek O’nu onurlandırırım.
-İsa’yı başkalarıyla paylaştığımda; Tanrı’yı onurlandırırım.

“Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz.” ( 1. Yu. 3:14 )

“Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.” ( Yu. 13:34 )

“Yücelik üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.” ( 2. Ko. 3:18 )

“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.” ( Yu. 1:12 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır