#28364
Anonim
Pasif

“Bildir bana ya Rab, sonumu, sayılı günlerimi; bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu !” ( Mez. 39:4 )

“Garibim bu dünyada, buyruklarını benden gizleme ! ” ( Mez. 119:19 )

“Tanrı’yı Baba diye çağırdığımıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin.” ( 1. Petrus 1:17 )

-Dünyadaki yaşamım, geçici bir görevdir.
-Sonsuzlukla karşılaştırdığımda; buradaki yaşamım olağanüstü kısadır.
-Bu dünyada ; fazla kalmayacağım için buraya bağlanmamalıyım.
-Dünyadaki yaşamı Tanrı’nın gördüğü gibi yaşamam için; O’ndan yardım istemeliyim !
-Tanrı, çocuklarının imanlı olmayanlarından farklı düşünmelerini istiyor.

“Onların sonu yıkımdır; tanrıları mideleridir. Ayıplarıyla övünür, yalnız bu dünyayı düşünürler. Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı’yı, Rab İsa Mesih’i bekliyoruz.” ( Flp.3: 19-20 )

-Vatanım, cennettir !

“Dünyayla dostluğun Tanrı’ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz ? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı’ya düşman eder. ” ( Yak. 4:4 )

-Kutsal Kitap; ” Mesih adına elçilik” ( 2. Ko. 5:20 ) ettiğimizi söylüyor.

“Bu dünyada yabancı ve konuksunuz.” ( 1. Pe. 2:11 )

-Yaşamım bir sınav, emanet ve geçici görev olduğu anımsadığımda; dünyadaki yaşamın, benim için çekiciliği azalacaktır.

“Gözlerimi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz.” ( 2. Ko. 4:18 )

-Dünya benim, nihai evim değildir; çok daha iyisi için yaratıldım.
-Dünyadaki mutlu anlarım; Tanrı’nın benim için tasarladığının yanında hiç kalıyor.
-Karar vermemdeki en önemli nokta: Geçici değerler değil; sonsuz değerlerdir.
-Bol yaşamın ; maddi zenginlikle ilgisi yoktur.
-Tanrı’ya bağlılık; kariyer ve hizmette başarıyı güvence altına almaz.
-Dünyada yabancı olarak yaşamak , ” iman” gerektirir.
-Öldükten sonra; evden ayrılmayacak, gerçek evime gideceğim.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır