#28373
Anonim
Pasif

“Kendini Yakup soyundan gizleyen Rab’bi özlemle bekliyorum, umudum O’nda. ” (Yeşaya 8:17 )

“Ya Rab neden uzak duruyorsun, sıkıntılı günlerde kendini gizliyorsun ? ” (Mez. 10:1 )

“Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin ? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun ? ” ( Mez. 22:1 )

“Neden beni reddettin ? ” ( Mez. 43:2)

-Ben kendimi nasıl hissedersem hisedeyim; Tanrı gerçektir.
-Tapınmamın en derin düzeyine erişmem için; acı çektiğimde tapınmalıyım,denenmeden geçerken Tanrı’ya şükretmeliyim, ayartmayla karşılaştığımda O’na güvenmeliyim, sıkıntı içindeyken O’na teslim olmalıyım,bana uzak gibi göründüğünde O’nu sevmeliyim.
-Tanrı; dostluğumu olgunlaştırmak için, görünürde ayrılıklarla arkadaşlığımı deneyecektir.

“Seni terk etmeyecek, seni yüzüstü bırakmayacak. ” ( Yas. 31:8 )

-Tanrı’nın bazen benden yüzünü gizlediğini kabul etmeliyim.
-Yaşamımda; zaman zaman etkinliği yokmuş gibi olduğunda,O’nunla dostluğumun denenmesi ve olgunlaşması olduğunu kabul etmeliyim.
-Günah, Tanrı’yla yakın paydaşlığıma engel olur.
-Söz dinlememem; insanlarla çatışmam; meşguliyetlerim; dünyayla arkadaşlığım, Tanrı’nın ruhunu kederlendirir ve O’nunla olan paydaşlığımı söndürür.
-Çoğu zaman; Tanrı’yla yabancılaşmamın günahla ilgisi yoktur.Bu, imanımın denenmesidir.
-Hislerim değil; imanım Tanrı’yı hoşnut eder.
-Tanrı’ya kendimi nasıl hissettiğimi söylemeliyim.
-Tanrı’nın değişmeyen doğasına odaklanmalıyım.
-Tanrı’nın vaatlerini tutacağına güvenmeliyim.
-Tanrı’nın benim için yaptıklarını anımsamalıyım.

“Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım. ” ( 2. Ko. 5:21 )

-Benim için İsa, herşeyden vazgeçti. Sonsuza dek yaşayabilmem için öldü. Bu, tek başına Tanrı’ya şükretmem ve de O’nu övmem için yeterlidir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır