#28372
Anonim
Pasif

“Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. ” ( Markos 12:30 )

“Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor…Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. ” ( Yu. 4:23 )

“Rab insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar .” ( 1. Sa. 16:7 )

-Tanrı; benim tamamımı istiyor.
-O’na tam olarak adanmamı istiyor.
-Tanrı’ya tapınmam doğru olduğunda bundan hoşnut oluyor.
-Tanrı, tapınmam içten olduğunda hoşnut oluyor.
-Tanrı, tapınmamın düşünceli olmasından hoşlanıyor.

“Tanrı’yı yalnız ruhunla översen, yeni ketılanlar senin ne söylediğini bilmediğinden, ettiğin şükran duasına nasıl ‘Amin ! ‘ desin ? Uygun biçimde şükrediyor olabilirsin, ama bu başkasını geliştirmez. ” ( 1. Ko. 14:16-17 )

“Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.” ( Rom. 12:11 )

-Tanrı, tapınmamın O’na yönelik olmasından hoşlanır.
-Eğer içimden gelmiyorsa; Tanrı’yı övdüğüm zaman bile, O’na tapınmak için kurban sunuyorum demektir. Bu da Tanrı’yı hoşnut edecektir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır