#31537
Armagan
Anahtar yönetici

Peygamber, Tanrı için konuşan kişi demektir. Peygamberlikte bulunan kişi, genel olarak, Tanrı’nın sözlerini konuşur, insanları tövbeye çağırır, gelecek olan Tanrı yargısı konusunda uyarılarda bulunur, ve Rabbı yüceltir. Tanrı’nın Kutsal Ruhu göksel açıklamaları insanlara duyurmak istediği zaman birilerini seçer ve seçilen bu kişiler Tanrı’dan konuşurlar. Peygamberlik kısaca budur.

Kutsal Kitap peygamberliğin erkek ya da kadın tarafından yerrine getirileceği konusunda kesin bir sınırlamada bulunmaz. Çünkü peygamber, ister kadın olsun, ister erkek, Tanrı tarafından çağırılan ve bereketlenen, meshedilen birisidir.

Kutsal Kitap’ta kadın peygamberlere örnek:
Elçilerin İşleri 2: 17-18 .. kızlarınız peygamberlik edecek
Luka 2:36-38 Anna
Luka 2:41-45 Elisabet
Luka 2:26-51 Meryem
Elçilerin İşleri 21:8-9 Filipus’un dört peygamber kızı vardı
Nehemya 6:14 Naodiya
Yeşeya 8:3 Yeşeyanın karısı
2 Krallar 22:14
Hakimler 5:7 Debora
Hakimler 4:4,5 Debora
Çıkış 15:20 Miriyem