#31536
Anonim
Pasif

Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Aşer oymağından Fanuel`in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla yedi yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi seksen dört yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı`ya tapınırdı.
Luka 2:36-37

Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var.
Hepiniz Mesih İsa`da birsiniz.
Galatyalılar 3:28