#30566
Anonim
Pasif

Tanrı Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. ( 1. Yu. 5:13 )

Bu ayetle ilgili William MacDonald, şunları yazmaktadır:

Yuhanna, mektubu yazma nedenini bu bölümde ifade etmektedir. Amacı,Tanrı oğlu’nun adına iman edenlerin sonsuz yaşama sahip olduklarını bilmeleriydi. Tanrı’nın çocuklarının işaretini taşıyorsanız, O’nun ailesinde doğmuş olduğunuzu da bilebilirsiniz. Bu ayet bir başka değerli gerçeği, kurtuluş güvencesinin Tanrı’nın sözüyle geldiğini öğretmektedir. Yuhanna, insanlar sonsuz yaşama sahip olduklarını bilsinler diye bunları yazmıştı. Yani Kutsal Yazılar, Rab İsa’ya inananların kurtulduklarından emin olmaları için yazılmışlardı. Umuda, duygulara, tahminlere ya da el yordamıyla aramaya gerek yoktur. Bir kişinin, kurtulduğunu söylemesitahmin değildir. Yuhanna açıkca, Rab İsa’ya iman edenlerin sonsuz yaşama sahip olduklarını söylüyor.

Söz, Mesih’tir; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? :elsalla: :elsalla: :elsalla: hac5