Re: Paylaşım

#30157
Anonim
Pasif

Sizinle bugün, 1. Petrus 1:12 ayetini paylaşmak istiyorum:

Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkca gösterildi. Bu gerçekleri gökten gönderilen Kutsal Ruh’un gücüyle size Müjde’yi iletenler bildirdi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar. ( 1. Pe. 1:12 )

W. MacDonald , bu ayeti şöyle yorumluyor:
Tanrı’nın Ruhu onlara, bu konularda kendilerine değil, henüz doğmamışş kuşaklara hizmet ettiklerini açıkca gösterdi. Peygamberlerin sözleri o zamanki kuşak için belirli bir anlam taşıyor olsa da, onlar bu sözlerin anlamının o günlerdeki olaylarla açıklanamdığının farkındaydılar.
Bu durum birkaç soruyu da beraberinde getirmektedir: Eski Antlaşma peygamberlerinin imanla aklanma gerçeğinden haberleri yok muydu ? Bizim kurtuluşumuz hakkında anlayamadıkları şeyler nelerdi ? Hangi anlamda kendilerine değil, bize hizmet ediyorlardı ?

William LINCOLN şöyle yazıyor: Tanrı lütfunun doluluğu Mesih gelinceye kadar ortaya çıkamamıştı. tanrı önceden Hanok gibi inanlıları kurtarıp cennete alabiliyordu. Ancak Mesih ile olan birlik ve bu birliğin ortaya çıkaracağı her şey, Mesih ölüp dirilinceye dek yaşanamayacaktı. Tanrı,, Oğlu’na saygınlık kazandırmaktan ne kadar da hoşnut oluyor.

Peygamberler için üstü kapalı olan şeyler, artık açıkca anlaşılıyordu. Kutsal Ruh, gökten yeryüzüne Pentikost Günü’nde geldi. Elçiler, Kutsal Ruh’un üzerlerine inmesiyle Nasıralı İsa’nın geleceği vaat edilen Mesih olduğunu, insanların günahları uğruna öldüğünü, gömüldüğünü ve 3. gün ölümden dirildiğini duyurmaya başladılar. Kurtuluşun Mesih’e olan iman aracılığıyla karşılıksız bir armağan olarak sunulduğunu bildirdiler. tanrı’nın bu çağdaki amacının bütün uluslardan kendi ismi için bir halk oluşturmak olduğunu ve Rab İsa’nın bir gün yeryüzüne geri gelerek evrensel egemenliğini kuracağını öğrettiler.

İmanlıların, bu çağda, ellerinde tuttukları ayrıcalıklar yalnızca onların önceki peygamberlerin anlayamadığı şeyleri anlayabilmelerinde değil; aynı zamanda meleklerin de bu kurtuluş hakkındaki gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duydukları gerçeğinde görülmektedir. Melekler, Eski Antlaşma’da olduğu gibi, Yeni Antlaşma’da da önemli bir yer tutarlar. Melekleri, Mesih’in doğumu, çölde denenmesi, Getsamani bahçesinde çektiği elem ve dirilişi olaylarında görmekteyiz. Ama bizim bildiğimiz kadarıyla cennetten kovulan meleklerin herhangi bir şekilde, kurtarılmaları mümkün değildir. Mesih, meleklere değil, İbrahim’in soyundan olanlara yardım etmeye gelmiştir ( İbr. 2:16 ). İnanlılar topluluğu, meleklere Tanrı’nın çok yönlü bilgeliğini göstermektedir ( Ef. 3:10 ).Ama kurtuluşumuzun bize getirdiği sevinç ve heyecana paydaş olmak, onlar için belirlenmemiştir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Dünyayı kazansan ne yararı var ? jesus… tanri sevgidir