#29160
Anonim
Pasif

EFESLİLER 3:14-19

14-15 Bunun için , yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba’nın önünde diz çökerim.
16-19 Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

Hayatımın dönüm noktası, bu duaları kendim için binden fazla kez ettiğim zaman gerçekleşti. Bu duaları birinci bölümden başlayarak, yüksek sesle okumaya başladım. Dualarda, Pablus’un ” siz ” dediği yerlerde ” ben ” diyerek onları kişileştirdim.

Örneğin, Ef. 3:14-17’yi okurken şöyle dedim: ” Bunun için , yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba’nın önünde diz çökerim. Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla beni iç varlığımda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreğimde yaşamasını dilerim… “

Zamanımın çoğunu, bu iki duayı Doğu Teksas’ta önderliğini yürüttüğüm son kilisenin ön kısmında, dizlerimin üstünde tekrar ederek geçirdim. Kutsal Kitap’ımda bu duaların olduğu sayfaları önümde açık tutarak ayetleri günde pek çok kez kendim için tekrar ettim. Bazen karıma, hemen yanımızda bulunan kiliseye dua etmeye gideceğimi ve acil bir durum dışında rahatsız edilmek istemediğimi söyledim. Bazen iki ya da üç günü dua ederek geçirdiğim oldu.

1947-48 kışı boyunca altı ayımı bu şekilde dua ederek geçirdim. Sonra, gerçekleşmesi için dua ettiğim ilk şey gerçekleşmeye başladı. ” Bilgelik ve vahiy ruhu ” ( Ef. 1:17 ) için dua ediyordum ve vahiy ruhu işlemeye başladı ! Kutsal Kitap’ta daha önce hiç görmediğim şeyleri görmeye başladım. Ayetler bana açılmaya, netleşmeye başladı. ( HAGIN )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: ” Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. ” ( Luka 11:17 ) isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun