#29115
Anonim
Pasif

Zalim biriydi: Bunun en güzel örneğini İstefanos’un öldürülmesinde görüyoruz. Pavlus bu olay esnasında oradaydı ve olup biteni seyrediyordu. Ayrıca kendisi de evden eve gidiyor ve imanlıları birer birer tutuklayıp hapise atıoyordu. Hatta anların kökünü kazımak için başka kentlere de gitmeye başlamıştı. Pavlus o dönemlerde hristiyanlar için korkutucu bir isimdi. İnananlar onlardan korkuyorlardı. Çünkü onun hristiyan inancına ve hristiyanlara merhameti yoktu. İnançlarına küfrediyor, inananları aşağılıyor ve Rab’be ve Mesih’e karşı küfretmelerini sağlamaya çalışıyordu. Ama Şam yolunda ne yaptığınıçok net bir biçimde öğrenmişti. Mesih İsa ona göründüğü zaman , ” Ben senin zulmetttiğin İsa’yım” diyordu. Zalim olduğu evrenin hakimi Rab’bin sözleriyle açıkca yüzüne vuruluyordu. Pavlus inananlara değil, Tanrı Oğlu İsa Mesih’e zulmettiğini anlamamıştı. Ancak Rab’bin gücü bunu kendisine anlatmıştı. Bütün bunları yaşamış biri olarak Pavlus hem kendisini çok yakından tanıyor hem de başkaları hakkında doğru kararlar verebiliyordu. Burada önemli olan nereden nereye geldiğini kendisinin çok iyi bilmesidir. Bu güzel bir yaşam tanıklığıdır. ( D. MALCOLM )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.isamesihyasiyor