Re: Pavlus Zevk Düşkünü

#29052
Anonim
Pasif

Küfreden biriydi: Ağzından sürekli olarak insanları küçültücü, onları aşağılayıcı sözler çıkıyordu. Karşı olduğu kişilerin insanlar önündeki saygınlıklarını ayaklar altına almaya çalışıyordu.( Küfür konusunda :Mat. 27:39-40; Mar. 15:19-20 ; Rom. 2:24; 3:8; Tit. 3:2 ) Pavlus, Kral Agrippa’nın Mesih İsa’ya inananları Mesih’e küfretmeye zorladığını yazmaktadır ( Elç. 26:9-11 ). Burada (1. Timoteos 1:13 ), ben küfreden biriydim derken aslında kendisinin de bir zamanalar kral Agrippa gibi olduğunu dile getirmektedir. Küfür büyük bir günahtır, çünkü bu tarz küfürde Tanrı’ya ve Mesih İsa’ya karşı olma, hatta reddetme söz konusudur ( Müjde’yi suçlayanlar İstefanos hakkında yalan tanıklıkta bulunmuş ve onun Tanrı’ya ve peygamberi Musa’ya küfretti diyerek taşlanarak öldürülmesine neden olmuşlardı: Elç. 6:11-14, 1. Ti. 1:20’de Himeneos ve İskender’in de küfrettiklerinden bahsetmektedir. ) . Rab’bi, Mesih’ini , Kutsal Ruh’u hiç dikkate almamaktadır. Aslında buradaki küfür yalnız kötü sözler değil, Yaratan Tanrı’ya karşı tam bir isyan, nefret, kin ve intikam gibi duyguları içeren bir küfürdür. ( T. ÜÇAL )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: