Re: Oruç hakkinda ruhsal bilgiler

#30550
Anonim
Pasif

ESTER’İN ORUCU

Bu konuyu inceleyebilmek için Ester kitapçığında gelişen olayları özümsemek gerekmektedir.
Neler olmuştur o dönemde?
Kısaca birlikte bir bakalım.

Ahaşveroş hükümranlığını, zenginliğini kanıtlamak için büyük bir şölen vermektedir.
Krallığı çok güçlü ve yönetiminde bir çok il vardır.
Buradaki amaç sa bireysel bir övgü ve yücelik kazanmaktır.
Aslında kral bu şölen ile, ne kadar zayıf, etkisiz bir kişilik ve yönetici olduğunu sergilemektedir.

Görkemli sölenlerle geçmekteydi günler.
Kral cömertliğini ve zenginliğini gösterebilmek için her olanağı konuklarına sunmuştu.
Halkın önündeki egemenliğini ve yüceliğini ispatlar nitelikteydi.

Benliğine yenik düşmüş olan kral, sarhoş olmuştu.
Karanlıkta olup ta aydınlanmayacak hiçbirşey yoktur.
Kral kendisine olan övgülere kraliçeyi de alet etmiş ve onu yanına çağırtmıştı.
Düşüncesizce hareket etmişti kral.
Kraliçe bir eğlence aracı olmak istemediğinden, bu çagrıya olumsuz yanıt vermişti.
Kendisini halkın önünde küçük düşürmek istememişti.

Kral, kraliçe tarafından küçük düşürülmüştü.
Onuru zedelenmiş ve bu onuru yeniden tazelemesi gerektiğini düşüncesindeydi.
Çözüm üretemiyor ve kendisini zayıf hissediyordu.
Bilgelere danışıyordu.
O bir kral dı.
Bilgeler onun hatalarını ona söyleyemiyor ve sadece kraliçeyi eleştiriyorlardı.
Sadece krala bakıyor ve onu memnun etmeye çalışıyorlardı.
Yasayı bilen ve bilge olan bu kişiler, sebep ve sonuç ilişkisinden mahrum kalmışlardı.
Yasa, kralın kendi kuralları doğrultusunda değiştiriliyordu.
Sonuçta; kraliçenin ünvanının elinden alınmasına karar verildi.
Yeni bir kraliçe arayışına girildi.

Alınan karar uyarınca görevliler atandı.
Güzel ve el değmemiş bir kız aranmaktaydı.
Güzellik acaba kraliçe ünvanını taşımaya yeterlimiydi?

Morkeday Ester in amcasıydı.
Ester anne ve babasız bir öksüz kız idi.
Amcasının gözetiminde ve onun sorumluluğunday dı.
Ester de saraya getirilmiş ve kralın önüne çıkmak için hazırlandırılmıştı.
Hagay Esteri beğenmiş ve ona özel bir ilgi göstermişti.
Ester kendi Yahudi kimliğini gizlemişti.
Amcasının sorumluluğunun ve bilgeliğinin farkındaydı Ester.

Ester ve diğer kızlar, altı aylık bir güzellik bakımına tabi oluyorlardı.
Toplam oniki aylık bir gözetimdi bu süreç.
Kızlar kralın huzuruna birer birer alınıyorlardı.
Ester, haremağası olan Hegay ın denetimindeydi.
Onun öneri ve gözetimindeydi.
Kral, diger kızlardan daha çok sevmişti Ester’i
Ester kraliçe tacını giymiş ve ülkede bayram ilan edilmişti.
Bu Tanrı’nın bir planıydı.

Mordekay, kralın kapı görevlilerindendi.
Krala yapılacak olan bir suikasti kulaklarıyla işitmiş ve durumu kraliçe Ester’e bildirmişti.
Kral durumu araştırdı ve dogru olduğu kanıtlanınca bu kişiler cezalandırıldılar.
Bu olay sonucunda Kral haman ı bütün önderlerden üstün bir yetkiyle onurlandırdı.
Kralın emrince, tüm kapı görevlileri haman ın önünde yere kapanıyorlar ve onun önünde egiliyorlardı.
Ama Mordekay bu emri uygulamıyordu.
Haman, Amelikliydi ve Tanrının halkının düşmanı olan bir soydandı.
Mordekay sa bir Yahudiydi. Sadece tanrı’ya boyun eger ve O’na tapınırdı.
Haman Mordekayın bu davranışını ögrenmiş ve bu öfkeyi yahudi halkından çıkartmaya karar vermişti.
Haman, Yahudi halkını krala kötülemiş ve ondan, bu halkı yok etmek için izin istemişti.
Kral bu izni ve yetkiyi ona vermişti.
Krallığın bütün illerine buyruklar gönderildi.
Adar ayının onüçüncü günü, genç yaşlı, kadın, çocuk bütün Yahudilerin bir günde öldürülüp yok edilmesini, mallarının yağmalanmasını buyuruyordu.

Mordekay ve tüm Yahudi halkı bir soykırım la karşı karşıyalar dı. Yok edilecekelrdi.
Markedoy oruç tutup dua ederken, durumun ciddiyetini kraliçe Ester e bildirdi.
Ester’e bu konuda nasıl bir yaklaşım içerisinde olmasını tembihledi.
Ester, kralın önüne çıkmalı ve ondan Yahudi halkını bağışlamasını dilemeliydi.
Bu dilek sonrası kralın sevgisini kaybedecegini düşünüyordu.
Uzun zamandır kral onu yanına çağırtmamıştı.
Ester kendi canından vazgeçmiş ve kendisini halkına adama kararı almıştı.
Ester, Mordekay aracılığıyla, halkının üç gün üç gece hiçbirşey yemeden ve içmeden oruç tutmasını istedi. Kendiside oruç tutacaktı.
Üçüncü günün sonunda Ester davetsiz bir konumda kralın huzuruna çıktı.
Herşeyi karamsar düşünüyor ve olumsuz neticelenecegini sanıyordu.
Tanrı krala lutfetti. Kral Esteri sevgiyle karşıladı.
Kral, Esterin dileklerini yerine getireceğini söyleyerek, onun endişelerini yok etti.
Ester, aceleci davranmayarak, büyük bir olgunlukla doğru zamanı bekledi.
Kral için bir şölen vermek istediğini ve bu şölene Hamanın da kartılmasını istediğini bildirdi.
Haman, kraliçenin bu yakın ilgisinden memnun kalmış, bu ilgiyle övünüyordu.
Kral ve kraliçete olan güven le, mordekay için bir darağacı kurdurttu.

O gece kral uyuyamamış ve tarih kayıtlarının getirilmesini istemişti.
Kayıtları okurken, kendisine tassarlanan suikast dikkatini çekti.
Suikast Mordekay aracılığıyla ortaya çıkmıştı.
Ama onun onurlandırıldığına rastlamamıştı tarih kayıtlarında.
Hizmetkarlarına sordu ve hiçbirşey yapılmadığını ögrendi.
O sırada Haman avludaydı. İçeri çağrıldı.
Kral Haman’ın fikrini sordu.
Onurlandırılmak istenilen kişi nasıl onurlandırılmalı dedi
Haman bu onuru kendi üzerine aldı, bu kişi benim diye düşündü.
Haman – kral onurlandırmak istediği kişi için kendi giydiği bir kral giysizini ve üzerine bindiği sorguçlu atı getirtir. Giysiyi ve atı üst yöneticilerden birine verir ve onurlandırılmak istenilen kişi bu giysileri giyer, ata biner ve bu kişi tarafından kentte gezdirilirken, halka ‘’kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır’’ diye bagırır. Dedi.
Kral Haman’a, giysiyle atı al ve kapı görevlisi olan Mordekay için bunları yap, kusur işleme dedi.
Haman tümü kendi sözleri olan buyruğu yerine getirmiş, kentte Mordekay’ı at üzerinde dolaştırmış ve halka seslenerekonun onurlandırılan kişi oldugunu bildirmişti.
Utanç içerisinde evine gitmiş ve olanları ailesiyle ve dostlarıyla paylaşmıştı.
Onlar sa, Yahudi soyundan olan Mordekay’a gücünün yetmeyeceğini ve onun önünde yok olup gidecegini söylemişlerdi.

Haman apar topar kraliçe Ester in verecegi şölen için evinden alındı
Kralla birlikte şölene katıldı.
Ester, geleceğinin Yahudi halkıyla aynı olacağını biliyordu.
Onları koruyarak, kendi canını hiçe saymıştı.
Haman’ın yaptıklarını krala anlatmış ve kalkının yok edileceğini bildirmişti.
Haman kendi canını kurtarmak için çabaladı ama nafile.
Mordekay için hazırlatmış olduğu darağacına kendisi asıldı.

Kral, Mordekay’ı huzuruna çagırtmış, onun parmagına mühür yüzügünü takmış ve Ester’de onu Haman ın mülkünün yöneticisi belirlemişti.
Ama evvelce verilen ve illere dağıtılan bir mektup vardı.
Yahudi halkı yok edilecek emri taşımaktaydı.
Kralın mührünü taşıyordu bu mektup.
Verilen emir geçersiz kılınamaz dı.
Ester bu durumu kralına anlattı.
Halkının gözü önünde yok edilişine seyirci kalamayacağını söyledi.
Kral, Markedov’u bu konuya çözüm üretmesi için yetkin kıldı.

Markedov, tüm illere yazdığı mektupta; evvelce tarihi belirlenen Yahudilerin öldürülmesi ve yok edilmesi konusundaki mektubun, sadece o gün için geçerli olduğunu ve Yahudi halkının da kendisini korumak için aynı şekilde yanıt verebileceklerini ve kendilerini savunabileceklerini, düşmanlarını öldürebileceklerini ve onların mallarını yağmalayabileceklerini açıklamıştı.
Bu izin sadece adar ayının onüçüncü günü için geçerliydi.
Yahudiler böylece düşmanlarından öç alabileceklerdi.
Artık onurlu bir yaşam için önlerinde güzel günler onları bekliyordu.