ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Oruç Oruç hakkinda ruhsal bilgiler Re: Oruç hakkinda ruhsal bilgiler

#30538
Anonim
Pasif


ORUÇ NASIL OLMALIDIR

YEŞAYA 58 bölümündeki tüm ayetlere baktığımız da,
Oruç hakkında temel öğretiyi almiş olmaktayız.
Ayetteki ögretiler nedir dediğimiz de ise!

Öncelik le, oruç tutmak için, oruç tutmamamız gerektiği ögretisi bulunmaktadır.

Tanrı’yı hoşnut etmek için olmalıdır.
Tanrı’ya yakarmak olmalıdır.
Görsellikten uzak olmalıdır.
Ruhsal bir arındırılma içerisin de olmalıdır.
Doğru bir yürek taşımalıdır.
Zoraki olmamalıdır.
Tanrı’nın emirleri doğrultusunda olmalıdır.
Gurura kibire yer verilmemelidir.
Günahlardan arındırılmış olmalıdır.
Benliğin işlerinden uzak olmalıdır.
Dünyasallıktan kopuk olmalıdır.
Göksel denetim altında olmalıdır.
Şekilci ve gösterişçi olmamalıdır.
Tanrının egemenliğine girmek için olmalıdır.
Gerçek özgürlüğe kavuşmak için olmalıdır.
İblis’in egemenliğine son vermek için olmalıdır
Yeni bir göksel kimlik edinmek için olmalıdır.
Şifalar ve çareler almak için olmalıdır.
Kötü düşüncelerden arınmak için olmalıdır.
Kendimizi yok saymak olmalıdır.
Varlığımızı paylaşmak olmalıdır.
Işığımızı yansıtmak olmalıdır.
Tanrı’yı anlatmak olmalıdır.
Bireysellikten kurtulmak olmalıdır.
Yalnışlarımızı farkına varmak olmalıdır.
Tövbe ve pişmanlık la dolu olmalıdır.
Yıkan degil, onaran olmalıdır.