#28507
Anonim
Pasif

Reform Kurtarıcı

Reform olmayan ilahiyatçılar Kelam artı ya da eksi bir şeyler demektedirler. Lütuf içinde lütuf artı ya da eksi demişlerdir. Mesih İsa’i de artı ya da eksi olarak algılamaktadırlar. Örneğin Roma Katolik kilisesine göre Mesih artı Bakire Meryem, azizler, rahipler, melekler gibi bir çok artılar vardır. Arminist görüşe göre ise Mesih’in kanı kurtuluşu mümkün kılmıştır fakat bu benim bu kurtuluşu kabul etmeme ya da etmememe bağlıdır.

Reform kilisesi Kutsal Kitap’ın söylediğini inanç açıklaması olarak algılamaktadır. Mesih İsa ne diyorsa Reform Kilisesi için inanç açıklaması olmuştur. Mesih İsa “yol, gerçek ve yaşam benim” demektedir. “Benim aracılığım olmaksızın kimse Baba’ya gelemez” (Yuh.14:6). Sanhedrin önünde Petrus “gökyüzünün altında O’nun isminden başka hiç bir ismin kurtarma gücü olmadığını” söylediğini görüyoruz (Elç.İşl.4).Pavlus’un Korint kilisesine söylediklerini de hatırlamamız gerekiyor; “O’nun attığı temel üzerine hiç kimsenin yeni bir temel ilave edemeyeceğini” Pavlus dile getirmektedir.(1 Kor. 3:11).

Bu ve benzeri daha bir çok ayeti örnek vermek mümkündür. İlmihalin 30.sorusunda Mesih İsa’dan başka kişilerde kurtuluş aramanın ve buna inanmanın mümkün olup olmadığı sorgulanmaktadır. Cevap ise çok nettir. Bunu kabul etmek O’nun kurtarıcılığını reddetmektir. Çünkü o zaman Mesih İsa’nın yeterli olmadığı gibi bir sonuç ortaya çıkar. Bu da Mesih İsa’yı tek yol, tek gerçek olarak kabul etmemek anlamına gelir. Bu Mesih İsa’yı bir anlamda kabul eder gibi yapıp reddetmektir.

Bu noktada şu soruyu sormak gerekmektedir; “Mesih İsa’yı gerçekten kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ettim mi?” “Mesih İsa yürekten kabul ettiğim tek kurtarıcı ve tek Rabbim mi?”

Mesih İsa’yı tam olarak Mesih İsa olarak bütün olarak kurtarıcımız ve Rabbimiz kabul etmeliyiz. Bazı ilahiyatçıların çok açıkça ifade ettiği gibi Mesih İsa’yı kurtarıcınız kabul edebilirsiniz ama hayatınızın, varlığınızın Rabbi olarak kabul etmeyebilirsiniz. O zaman da aslında tam anlamı ile Mesih İsa’ya iman etmiş samimi, kurtulmuş bir imanlı olmazsınız ama kendinizi Hristiyan olarak addedebilir ve senelerce kiliseye gidebilir, ilahiler söyleyebilir v ve bir takım ibadetlerde bulunabilirsiniz. Mesih İsa’nın Rabliğini kabul etmemek kurtarıcılığı ile birlikte O’nun tek Rab olduğunu bir türlü anlamamak ve başka Rabler edinmek sizin günahta olduğunuzun göstergesidir. Dünyasal anlamda yani görünüşte bir hristiyan olmanızın temelinde işte böyle bir durum yatmaktadır. İlmihalde 64.soruda imanla aklanmanın bizi dikkatsiz kılmaz mı şeklinde bir soru yer almaktadır. Hayır, Mesih İsa’da doğru bir iman üzerine imanı oturmuş kişiler yalnızca Mesih İsa’ya onur getiren bir yaşam yaşamaya ve bunu da yine kendi güçleri ile değil Kutsal Ruh’un gücüyle yapmaya bütün yürekleriyle adanmış olacaklardır. Günahlarımız bağışlandı diye günah işlemeye devam mı edelim sorusunu soran Pavlus bunun böyle olmadığını olamayacağını çok güzel ifade etmiştir (Romalılar 6:1-2).

Liberaller yıllarca yeni antlaşmayı bu ve benzeri tarzdaki yaklaşımlarla mitleştirmeye çalışmışlardır. Onların işine gelmeyen her şeyi Kutsal Yazılardan çıkarmaya çalışmışlardır. Bakireden doğumu, Mesih İsa’nın dirilişini ve diğer mucizeleri hep ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Hatta Bultmann gibi inanmayan bir ilahiyatçının Mesih’in söylediği iddia edilen hiç bir şey gerçek değildir demesine dek durum böyle devam etmiştir.

Sadece iki seçenek vardır ya Mesih İsa’yı tam olarak kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak kabul edersiniz ya da Mesih İsa’yı tamamen reddedersiniz. Reform kilisesi Mesih İsa’yı bir bütün olarak, tam olarak alır kurtarıcısı Rabbi ve efendisi olarak kabul eder. Ve O’nu yüceltir ve O’ndan sonsuza dek zevk alır.

Reform kilisesi hiç bir zaman kendisinin en mükemmel kilise olduğunu iddia etmez. Dünyada Tanrı’yı, görkemini, öğretilerini dört dörtlük yansıtabilecek mükemmel bir kilise yoktur. Reform kilisesinin de hataları vardır. Bütün kiliselerin de. Reform kilisesi kendisinin tek kilise doğru kilise olduğunu da iddia etmemektedir. Rabbe ait Rabbin halkı dünyanın her yöresine dağılmış bulunmaktadır. O’nun krallığını görünür bir biçimde ilan edecek bir şekilde O’na dosdoğru iman eden, O’na ait olan halk her yerde bulunmaktadır. Hatta öğretileri sağa sola kaymış Mesih İsa’ya ait olduğunu söyleyen kiliselerin içinde bile dosdoğru bir biçimde Kelamı algılayan, Mesih İsa’yı bir bütün olarak kurtarıcısı ve Rabbi olarak kabul edip O’na eşler koşmaksızın O’nu artılayıp eksilemeden yaşayanlar vardır. Biz Reform kilisesinin ilahiyatının, imanının diğer kiliselere göre Kutsal Yazılara daha yakın olduğunu söyleme gayreti içindeyiz. Her şeye kadir Tanrı’nın Kutsal Kitabı en güzel bir biçimde bizlere açmış olmasından ötürü O’na hamtlar sunuyor. Ve O’nun önünde eğiliyoruz.

Bütün bunları biz böyle söylüyoruz diye almayın lütfen. Hemen Kutsal Kitabınıza koşun dua ile ve Kutsal Ruh’un o muhteşem rehberliğinde Kutsal Kitabınızı ve Mesih İsa’nın o muhteşem Kurtarış Müjdesini bir kez daha dikkatlice okuyup araştırın. Ve imanınızı bunun ışığında bir kez daha değerlendirin. Unutmayın bizim tek yetki merciimiz, kendimizi sınayabileceğimiz ve imanımızı gözden geçirebileceğimiz tek yetki mercimiz Tanrı’nın yanılmaz olan Kelamıdır. Kutsal Kitabıdır. Yaşayan Tanrı’nın yaşayan diri sözüdür.

http://www.allsaintsmoda.com/