#28200
Anonim
Pasif

Neden benim mesajlarımı yayınlamıyorsunuz… neden korkuyorsunuz…. gerçeklerin açıklanmasından mı korkuyorsunuz?

İsa: ‘Yol, Gerçek ve Yaşam Ben’im, dedi. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez’ (Yuhanna 14:6).

‘O’nun tanıklığını kabul eden, Tanrı’nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı’nın gönderdiği kişi Tanrı’nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı, Ruh’u ölçüyle vermez’ (Yuhanna 3:33-34).

‘Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrı’nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh`un öğrettiği sözlerle bildiririz. Doğal kişi, Tanrı`nın Ruhu`yla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir, ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz’ (1. Korintliler 2:13-14).

‘Tanrı’nın insanı akladığı, Müjde’de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi: İmanla aklanan yaşayacaktır…’ (Romalılar 1:17).

‘Duyacak duyacak, ama hiç anlamayacaksınız, Bakacak bakacak, ama hiç görmeyeceksiniz!..’ (Yeşaya 6:9).

Rab’de esenkalın…