#29771
Anonim
Pasif

Mantıksal olarak burada Ortodoks Kilisesini yanlış buluyorum.

Bu, Katolik olsun, Ortodoks olsun, herkim Rab’bin gücünü sembolleştirmeye çalışırsa yaptığını yanlış bulurum.

Bununla birlikte bu insanlara kızamıyorum da.Çünkü yaptıkları şeyin altında bir art niyet aramıyorum.

Bu tarz davranışlar sergilendiği zaman suçlamarın %99 yada tamamı putperestlik üzerine olur.Bu noktada, bu insanları ben putperestlikle suçlayamam.Çok ağır bir şey olur.Çünkü putperestlik demek Rab’bide, Mesih’ide, Kutsal Kitab’ıda… tamamiyle yok saymaktır.

Her ne kadar, düz mantıkla düşünüldüğü zaman, ilk bakışta yaptıkları putperestlik olarak görülsede, olayın mantığında tamamiyle Rab’be bağlı olduklarını ve O’na inandıklarını da biliyorum.