Re: ‘Mucizevi ikonlar’ izdihama yol açtı

#31089
Anonim
Pasif
Eternal;9970 wrote:
Ben ortodoks bir aileden geliyorum inanç ve ibadet şeklim daha çok bir protestan gibi ama ben özünde bu farklılıklara kaşıyım! Rab bize bir olmamızı söylüyor. Örneğin sitede bir yazıda; ‘Mesih inanlılarını katolik ve ortodokslardan ayıran diğer bir fark..’ diye başlayan bir cümle gördüm ve çok bu beni çok üzdü..Evet azizlere ikonlara vs. dua edip onlardan yardım istemenin kutsal kitaba aykırı olduğu çok açık ortada! Onlara dua edip yardım ya da şifa isteyelim demiyorum ben sadece ikonların hristiyanlık tarihi açısından değerli olduğunu düşünüyorum bir nevi tarihi eser gibi…

Sevgili Eternal,
Ortodoks bir aileden geldiğinizi, ama inanç biçiminizin protestanlar gibi olduğunu söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, İsa Mesih bir olmamızı istiyor, tüm hristiyanların bir olabilmeleri için tek bir kaynağa, Kutsal Kitap’ın öğreti ve uygulamalarına bakmaları gerekir. Orada Tanrı bizlerden ne yapmamızı istiyorsa, onu yapmalıyız; yapma diyorsa yapmamalıyız. Ama işin içine Kutsal Kitap’ta bulunmayan insan öğreti ve uygulamaları giriyorsa, burada ayrılığın olması kaçınılmazdır ve öyle de oluyor maalesef!!

Katolikler, ortodokslar ve protestanlar arasında ne yazık ki farklılıklar vardır, keşke olmasaydı. Katolik ve ortodokslar ikonalardan, resimlerden, heykellerden, medet umarak, onlardan şifa dilemekte ve onların önünde eğilip dua etmektedirler. Bunlar, katolik, ortodoks ve protestanlar arasındaki farklılıklardan birisidir sadece ve Kutsal Kitap’a aykırıdır. Siz de bunun doğru olmadığını kabul ediyorsunuz. Protestanlar resimlere karşı değiller ki!! O resimlerin önünde diz çöküp dua etmedikten ve onlardan yardım istemedikten sonra hiç sorun yok! Resimler, ikonalar hristiyanlık tarihi açısından değerli olabilirler, öğretme amacıyla da kullanılabilirler ve bizler de zaman zaman onları bu amaçla kullanıyoruz.

Sevgili kardeşim, bizler Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap’ı araştıralım, orada bulunmayan insan öğretişlerine bakarak farkında olmadan yanlış yönlere kaymamaya, Tanrı’nın bizlere karşılıksız olarak sunduğu kurtuluştan uzaklaşmamaya dikkat edelim. Bu tür şeyler sadece Şeytan’ı sevindirir. Zaten onun da tek amacı bizleri Tanrı’dan ve sonsuz kurtuluştan uzaklaştırmaktır.

Bizim odaklanmamız gereken tek şey Tanrı’nın bize olan eşsiz sevgisidir. O’nun bizlere hiç haketmediğimiz halde karşılıksız olarak sunduğu, sadece imanla elde edebileceğimiz, yani kendi dinsel işlerimizle, iyiliklerimizle, sevaplarımızla asla elde edemeyeceğimiz Sonsuz Yaşam armağanına gözlerimizi çevirelim. Sonsuz yaşama kavuşmak, kurtulmak, ikonalardan, resimlerden ya da azizlerin heykellerinin önünde diz çöküp onlardan yardım istemekle elde edilemez.


Sevgilerimle