#30927
Anonim
Pasif

Suna;9820 wrote:
Sevgili Burç,
Suna;9820 wrote:
Andreas’ın mesajına baktığımda, katoliklerin ya da ortodoksların isimlerinin orada geçtiğini görmedim. Andreas da, ben de yukarıdaki mesaja göre birer yorum yaptık. Kutsal Kitap’a uymayan yanlış bir uygulamayı eleştirmemiz gayet doğaldır, bunu yapmak zorundayız da. Çünkü eğer burada yanlış olan bir tutuma doğrudur dersek, iki yüzlülük etmiş oluruz ve Rab bunun hesabını bize sorar.

Mesajlarda katolik ve ortodoksluktan sözedilmemişken, bunu da nereden çıkarıyorsun? Katolik ve ortodokslar bunu yapıyorlarsa, yanlış yapıyorlar, bilmeden de olsa putperestlik etmiş oluyorlar. Çünkü Kutsal Kitap’ta böyle bir öğreti yoktur. Kutsal Kitap bizler için tek referanstır, O ne diyorsa O’na itaat etmek durumundayız, çünkü Tanrı’ın diri Sözü’dür.

Katoliklerin dinsiz, imansız olduğunu kim söylüyor? Katoliklerde de çok imanlı kardeşlerimiz vardır. Katolikler de yukarıdaki mesajdaki gibi gidip ikonolardan, resimlerden medet umuyorlarsa, onlardan şifa bekliyorlarsa yanlış yapıyorlar ve Kutsal Kitap bu uygulamayı putperestlik olarak tanımlıyor.

Doğruları söylemek Hristiyanlığı bölmek midir? Beni çok şaşırttın sevgili Burç, gerçekten çok şaşırdım. Kutsal Ruh’un bu yönde sana yardımcı olmasını diliyorum. Bu konuda dua et, Kutsal Kitabı okuyarak araştır. Tüm samimiyetinle araştırdığın zaman mutkala Tanrı’dan gerekli, tatmin edici yanıtı alacaksın.

Sevgiler

Ablacım sorun eleştirmek, Katolik Kilisenin yanlışlarını ortaya koymak değil ki. Sorun Katolik Kilisenin ya da Ortodoks Kilisenin bazı kişiler tarafından putperest olarak ilan edilmesi.

Bakın eğer gerçekten de teorik olarak bu adamlar putperest gibi davranıyorlarsa dahi, bu kişilerin Mesih İnanlısı olduğu bilinir, dolayısıyla siz bu kişilere putperst diyemezsiniz. Yanlış davranıyorlar dersiniz, hata yapıyorlar dersiniz; ama tutupta sen putperestsin, sen Allahsızsın, senin Allah’ın sıradan bir heykelmiş diyemezsiniz. Çünkü bu adamların Mesih İsa’yı Rab olarak saydığını sağır sultanlar bile biliyor!

İşte bunu iddia ettiğiniz zaman, iddianız hiç bir zaman kabul olmaz. Düşmanlık başlar. Ve bu bize bölücülükten başka ne kazandırır?

Ablacım, mesajda “Katolik Kilise” ya da “Ortodoks Kilise” kelimelerinin geçip geçmemesinin ne önemi var? Hristiyanlıkla bir ay bile ilgilenmiş bir insan Protestanlardan gelen bu tarz eleştirilerin Katoliklik ve Ortodoksluk için olduğunu bilirler. Sonuçta Katolik ve Ortodoks kiliselerin tamamında heykel var.