#29701
Anonim
Pasif


Kutsal Kitap Boyunca Meleklerin Varlığı
(Yazar: Hanspeter Tiefenbach)


İlkin İsa Mesih’in öğretişine bakıp O’nun meleklerden nasıl söz ettiğini görelim. Öğrencilerini uyarırken onlara:

Bu küçüklerden bir tekini bile hor görmekten sakının! Size şunu söyleyeyim, onların göklerdeki melekleri, göklerde olan Babamın yüzünü her zaman görürler’ (Matta 18:10) diyerek dikkatlerini onların varlığına çekti. Başka bir yerde, dileseydi onların yardımını isteyerek tutuklanmaktan kurtulabileceğini söyledi:

‘Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsunuz? İstesem şu an bana iki tümenden fazla melek gönderir’ (Matta 26:53).

O dönemde Roma ordusunun ‘lejyon’ denen bir askeri birliği yaklaşık 6000 erden oluşurdu. Buna göre Mesih hemen o anda 72.000’den fazla meleği yardımına çağırarak tutuklanmaktan kurtulabilirdi.

İsa Mesih ikinci gelişiyle ilgili meleklerin varlığından söz ederken: ‘Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu’da babasının görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır’ (Markos 8:38) ve daha sonra, ‘o günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez’ (Markos 13:32) dedi.

Elçiler de aynı şekilde meleklerin varlığından söz ederek Mesih’in öğretişini yaydılar. Örneğin Pavlus Efesliler 1.21’de, ‘TANRI, Mesih’i tüm yönetim ve hükümranlıkların, tüm güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak tüm adların çok üstüne çıkardı’ derken sadece insanların egemenliklerini kastetmedi. Başka bir yerde ruhsal varlıklar hakkında yazarken onları alıştığımız ‘angelos’ ile tarif eder.

‘RAB İSA kendi gücüne bağlı meleklerle gökten geldiğinde, siz acı çekenleri bizlerle birlikte sıkıntıdan kurtarıp rahata kavuşturmak da aynı hak tutumdur’ (Kitabı Mukaddes şirketi İncil çevirisinden, (2. Selanikliler 1:7).

Petrus ve Yahuda da aynı şekilde meleklerin varlıklarını şu sözlerle dile getirirler: ‘Melekler ve gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar’ (1.Petrus 1: 12). Oysa baş melek Mikail bile, Musa’nın cesedi konusunda İblis’le çekişip tartışırken dil uzatarak onu yargılamaya kalkışmadı ancak ‘Seni Rab azarlasın’ dedi (Yuhanna 9).
Meleklerin varlığını göstermek için bunların yanı sıra hem Eski hem de Yeni Anltşma’da tarihsel olarak dile getirilen görümler de sıralanabilir. Son olarak ise bugünkü Mesih inanlılarını ilgilendiren şu uyarıya da kulak asmak gerekir. ‘Konuksever olmaktan geri kalmayın! Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler’ (İbraniler 13:2).

Bilmediğimiz Çok Şey Var

Kutsal Kitap melekler konusunda bize her şeyi anlatmayıp fazla bilgilendirmese de bu konuda birçok ipucu verir. Onları okuyup düşünürsek Rab’be hamdetmek için birçok neden bulabileceğiz. Bilmeyeceklerimizin olması gerektiğini şimdiden kabul etmekte yarar vardır. Kutsal Kitap bu konuya ilişkin şunları söylemektedir:

‘Gizli şeyler Allahınız Rabbin’dir; fakat bu şeriatin bütün sözlerini yapalım diye açığa çıkarılmış olan şeyler ebediyyen bizimdir ve çocuklarımızındır’ (Yasanın Tekrarı 29:29).

Teolog Wayne Grudem melekleri Kutsal Kitap’ın verdiği verilere dayanarak kitabında şu şekilde tanımlar: ‘Melekler ahlaki bir yargı görecek yüksek zekalı fiziksel bedenden yoksun yaratılmış ruhsal varlıklardır’.